Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 035 603 45 06 info@goudenhanddrukspecialist.nl RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding en transitievergoeding

Een ontslagvergoeding is een schadeloosstelling bij ontslag en wordt ook wel gouden handdruk genoemd. Bij ontslag heeft u – als werknemer – vaak het recht op een financiële schadeloosstelling, dat kan zijn een ontslagvergoeding of transitievergoeding. Bij ontslag via UWV of kantonrechter heeft u een wettelijk recht op een transitievergoeding. Bij ontslag met wederzijds goedvinden (als werkgever niet naar UWV of kantonrechter stapt) KUNT u recht hebben op een ontslagvergoeding. Deze kan hoger zijn dan de transitievergoeding. Bij het bedingen van een ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden is het verstandig u bij te laten staan door een professionele arbeidsjurist. Direct juridisch advies.

Hoogte ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

De hoogte van de ontslagvergoeding varieert per persoon, per situatie en uw onderhandelingspositie. Voor de berekening van de ontslagvergoeding kan gebruik worden gemaakt van de kantonrechtersformule, de -lagere- transitievergoeding of een andere uitkomst op basis van onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt de hoogte van de -onderling overeengekomen- ontslagvergoeding schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Ontslagvergoeding of transitievergoeding?

Van een ontslagvergoeding is sprake als de hoogte gebaseerd is op de kantonrechtersformule OF het resultaat van onderhandelingen (ontslag in onderling overleg). Van een transitievergoeding is sprake als u ontslagen wordt via  UWV of de kantonrechter. Let op: de kantonrechter gebruikt de kantonrechtersformule dus NIET. De kantonrechtersformule is hoger dan de transitievergoeding. Meestal is de ontslagvergoeding bij onderling overleg ook hoger dan de transitievergoeding. Bij onderhandelingen ligt de ontslagvergoeding vaak tussen de transitievergoeding en de kantonrechtersformule. Bereken transitievergoeding en kantonrechtersformule   

Wat te doen met uw ontslagvergoeding en transitievergoeding

Wanneer de ontslagvergoeding bekend is moet u gaan nadenken over de fiscale mogelijkheden en de besteding van het netto bedrag. U betaalt loonbelasting, zodat een netto ontslagvergoeding resteert. Fiscaal gezien kunt u belasting middelen over 3 jaar, zodat u belasting kunt terugkrijgen over uw ontslagvergoeding. Ook "veroorzaakt" de ontslagvergoeding extra jaarruimte, die u kunt benutten door de maximum storting in pensioen banksparen onder te brengen. Deze storting is fiscaal aftrekbaar, zodat u geld terug krijgt van de Belastingdienst. Met uw netto ontslagvergoeding kunt u sparen, beleggen of uw hypotheek cq. schulden aflossen. De transitievergoeding kent een extra mogelijkheid. U mag de bruto transitievergoeding besteden aan outplacement of een opleiding. Dan betaalt u geen belasting over de transitievergoeding. Het hangt van uw persoonlijke situatie en wensen af welke keuze de beste is. Laat u adviseren door Gouden HanddrukSpecialist. Advies ontslagvergoeding 2017

Wilt u meer informatie over de financiele consequenties van ontslag en de mogelijkheden met uw ontslagvergoeding en transitievergoeding? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek 2017 aan!

Judex.nl interviewt Marius Winter over de Ontslagvergoeding