Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gouden Handdruk berekenen

Deze calculator helpt u met het berekenen van de hoogte van uw gouden handdruk op basis van de kantonrechtersfomule en transitievergoeding. Bij ontslag met wederzijds goedvinden KAN de kantonrechtersformule gebruikt worden. Bij ontslag via UWV of de kantonrechter ontvangt u de transitievergoeding. Deze is lager dan de kantonrechtersformule. De berekenaar toont de kantonrechtersformule EN de transitievergoeding.

Bereken ontslagvergoeding (transitievergoeding en kantonrechtersformule)

 

Transitievergoeding LAGER dan kantonrechtersformule
De transitievergoeding 2020 bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. De kantonrechtersformule is hoger, gemiddeld 1 maandsalaris per gewerkt jaar. De kantonrechtersformule vermenigvuldigt A met B en C.

Dienstverband (A) is het aantal jaren in dienst bij uw werkgever. Deze jaren worden gewogen afhankelijk van de leeftijd.

Bruto maandinkomen (B) is uw bruto beloning (maandinkomen). Uw bruto maandinkomen is inclusief 1/12e deel van uw vakantiegeld en de eventuele 13e maand.

C staat voor de correctiefactor. Bij collectief ontslag kan deze hoger zijn dan 1 bij een “welvarende” werkgever.

Zie de kantonrechtersformule voor uitgebreide uitleg over hoe de berekening van de gouden handdruk tot stand komt.