Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gouden Handdruk berekenen

Deze calculator helpt u met het berekenen van de hoogte van uw gouden handdruk op basis van de kantonrechtersfomule en transitievergoeding. Bij (individueel) ontslag met wederzijds goedvinden of collectief ontslag met een sociaal plan wordt de kantonrechtersformule nog vaak gebruikt. Bij ontslag via UWV of de kantonrechter ontvangt werknemer een wettelijke ontslagvergoeding, de transitievergoeding. Deze is lager dan de kantonrechtersformule. De berekenaar toont de kantonrechtersformule EN de transitievergoeding.

Bereken uw Gouden Handdruk

 

De berekening van de gouden handdruk maakt gebruik van de kantonrechtersformule. Deze formule vermenigvuldigt A met B en C.

Dienstverband (A) is het aantal jaren in dienst bij uw werkgever. Deze jaren worden gewogen afhankelijk van de leeftijd.

Bruto maandinkomen (B) is uw bruto beloning (maandinkomen). Uw bruto maandinkomen is inclusief 1/12e deel van uw vakantiegeld en de eventuele 13e maand.

C staat voor de correctiefactor. Dit geeft de verwijtbaarheid van het ontslag aan. Indien de kantonrechter constateert dat de werkgever voornamelijk verwijtbaar is voor uw ontslag, kan de correctiefactor hoger dan 1 uitvallen.

Zie de kantonrechtersformule voor uitgebreide uitleg over hoe de berekening van de gouden handdruk tot stand komt.