Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Wanneer ontslagvergoeding of transitievergoeding ?

Als u wordt ontslagen via een ontslagprocedure bij het kantongerecht of UWV ontvangt u een -wettelijk verplichte- transitievergoeding, mits u minimaal 2 jaar in dienst bent geweest. Ook bij het niet verlengen van een tijdelijk contract ontvangt u een transitievergoeding als uw dienstverband minimaal 2 jaar heeft geduurd. Bij ontslag met wederzijds goedvinden is er GEEN wettelijk verplichte transitievergoeding of ontslagvergoeding. Echter, een werknemer zal niet akkoord gaan met ontslag met wederzijds goedvinden als er geen ontslagvergoeding tegenover staat. Daarom is een redelijke kans dat u het bedrijf verlaat met een ontslagvergoeding. Ook bij collectief ontslag kunt u een ontslagvergoeding ontvangen. In het sociaal plan is geregeld hoe uw ontslagvergoeding berekend wordt.

Ontslag via kantonrechter, UWV of wederzijds goedvinden

De werkgever MOET ontslag WEGENS persoonlijke redenen (disfunctioneren, onenigheid) via een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter aanvragen. De werkgever moet een ontslagvergunning aanvragen bij UWV WERKbedrijf als het gaat om bedrijfseconomische redenen of na 2 jaar ziekte van de werknemer. Zowel bij ontslag via het kantongerecht als UWV ontvangt werknemer de transitievergoeding. Bij ontslag met wederzijds goedvinden (waarbij werkgever en werknemer ervoor kiezen om het ontslag onderling te regelen en niet naar UWV of kantonrechter te gaan) mogen ze elke ontslagvergoeding afspreken. Dat kan de transitievergoeding zijn of de hogere kantonrechtersformule.

Arbeidsjurist voor de hoogste ontslagvergoeding

Het is voor de werknemer vaak mogelijk om een hogere ontslagvergoeding te bedingen bij ontslag met wederzijds goedvinden. U kunt een jurist laten onderhandelen voor een betere ontslagregeling, zoals een hogere ontslagvergoeding. Als onderhandelingen leiden tot een ontslagregeling, worden de afspraken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst). Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst GRATIS beoordelen.
Meer weten over juridische hulp ontslagvergoeding.