Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Juridische hulp ontslag

Als u te maken krijgt met (dreigend) ontslag komt er veel op u af. Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar. Het eerste juridische advies is gratis. Bel 088-2050800 of vraag direct hulp. Dit advies is gratis en vrijblijvend. U besluit zelf of u daarna met ons verder gaat.  

Onze arbeidsjuristen ondersteunen u met: 

1. Controleren van uw vaststellingsovereenkomst (beëindigingsdocument)

Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u weten of deze juist is? Wilt u weten of de ontslagvergoeding of transitievergoeding hoog genoeg is en of u recht heeft op een WW-uitkering ? Hoeft u uw ontslagvergoeding niet "op te eten" voordat de WW-uitkering start (opzegtermijn)? 

Onze werkwijze

  • Complete juridische check van uw vaststellingsovereenkomst: recht op WW-uitkering,  juiste opzegtermijn, ontslagvergoeding of transitievergoeding hoog genoeg, ontslagvergoeding "niet opeten" voor start WW, vervallen concurrentie- en relatiebeding, (financiële) eindafspraken, vakantiedagen, vakantietoeslag, 13e maand en eventuele bonus

VRAAG DIRECT HULP AAN ONZE ARBEIDSJURIST

2. Onderhandelen met uw werkgever over uw ontslagvergoeding

Is uw ontslagvergoeding te laag en zit er meer in het vat?

Onze werkwijze

Eén van onze ervaren juristen start de onderhandelingen met uw werkgever en probeert een maximale ontslagvergoeding uit te onderhandelen.

DIRECT HULP VAN ONZE ARBEIDSJURIST

3. Onderhandelen met uw werkgever over ontslag en vaststellingsovereenkomst

Heeft uw werkgever u een voorstel gedaan voor een ontslag met vaststellingsovereenkomst? Bent u niet tevreden en wilt u daarover onderhandelen?   

Onze werkwijze

  • De jurist beoordeelt het voorstel van uw werkgever. Staan alle relevante onderwerpen erin (opzegtermijn, vakantieuitkering, vervallen concurrentiebeding, bonus etc.)? Is het recht op WW zeker gesteld? Is de ontslagvergoeding hoog genoeg? Waar zit de onderhandelingsruimte? 
  • Wij overleggen met u over de vervolgstappen
  • Onze jurist voert de onderhandelingen met uw werkgever en maakt een  tegenvoorstel (hogere ontslagvergoeding, latere ontslagdatum, etc). 
  • Wij proberen de kosten van de juridische bijstand door uw werkgever te laten betalen
  • Onze jurist beoordeelt het eindaanbod en bespreekt het resultaat met u. We stoppen pas als u tevreden bent

DIRECT HULP VAN ONZE ARBEIDSJURIST

4. Verweer tegen ontslag via UWV Werkbedrijf-route

Heeft uw werkgever een ontslagvergunning aangevraagd bij UWV? Bent u het er niet mee eens en wilt u het ontslag aanvechten? Wij helpen u.

Onze werkwijze

DIRECT HULP VAN ONZE ARBEIDSJURIST

5. Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter

Heeft uw werkgever een verzoek tot ontbinding van uw arbeidsovereenkomst ingediend bij de kantonrechter ? Onze arbeidsjurist vecht het ontslag aan realiseert een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding.

Onze werkwijze

Onze jurist komt op voor uw belangen. Hij/ zij bespreekt de zaak met u, bestudeert de stukken en beoordeelt uw situatie. De jurist stelt het verweerschrift op. Uw standpunt wordt verdedigd en bepleit tijdens de zitting van de kantonrechter.

DIRECT HULP VAN ONZE ARBEIDSJURIST

6. Ontslag op staande voet

Bent u op staande voet ontslagen? Schakel direct juridische hulp in.

Onze werkwijze

  • Uw zaak wordt direct beoordeeld aan hand van de juridisch stukken
  • De jurist stuurt een aangetekende brief naar uw werkgever waarin uw kant van de zaak wordt verdedigd. Mogelijk kan een regeling worden getroffen
  • Zo niet, dan zal onze jurist een dagvaarding opstellen die de deurwaarder bij uw werkgever bezorgt. Daarmee wordt een kort gedingprocedure gestart
  • De jurist vordert loondoorbetaling en wedertewerkstelling en behartigt uw belang bij de kantonrechter

DIRECT HULP VAN ONZE ARBEIDSJURIST

Vaste prijzen en het verhalen daarvan op uw werkgever

Meestal maken wij een vaste prijsafspraak met u. Anders werken we op basis van uurtarief. Vaak is het mogelijk om onze kosten te verhalen op uw werkgever. Uw werkgever betaalt onze factuur.

Wilt u gebruik maken van onze juridische hulp?

Vul het formulier direct juridisch advies in of bel 088-2050800.