Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

WW-uitkering 2023

De Werkloosheidswet geeft aan hoe de werknemersverzekering bij ontslagen werknemers wordt toegepast. Deze wet heeft tot doel om uitkeringen te verstrekken aan werklozen ter compensatie van het arbeidsurenverlies en het daarmee gepaard gaande inkomensverlies. Een WW-uitkering is dus in feite een uitkering die je tijdelijk ontvangt ter vervanging van je hiervoor verdiende salaris.

Om precies te bepalen wanneer u – als ontslagen werknemer – recht heeft op een WW-uitkering, de hoogte van de uitkering is en hoe lang u recht heeft op de WW-uitkering wordt op de volgende pagina’s verder ingegaan op deze punten.