Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Hoogte WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering bedraagt de eerste 2 maanden 75% van het laatst verdiende salaris (dat betekent: het sociale verzekeringsloon [SV-Loon] dat u verdiende in het jaar voorafgaand aan de werkloosheid). Daarna wordt de WW-uitkering verlaagd naar 70% van het laatstverdiende salaris. Reden is dat de Overheid de WW ziet als een brug tussen 2 banen: mensen die kort in de WW zitten, worden "bevoordeeld". De Overheid wilt stimuleren dat men zo kort mogelijk gebruik maakt van de WW.

WW-uitkering is maximaal € 37.000,- per jaar

De WW kent een zogenaamde maximum dagloon. In 2020 is het maximum dagloon € 223,40. De maximaal te ontvangen WW is daardoor ongeveer 37.000 euro. Medewerkers die jaarlijks meer verdienen dan € 50.065 ontvangen toch de maximale WW van € 37.000,- per jaar (en ontvangen dus minder dan 70% van het laatstverdiende salaris).