Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 info@goudenhanddrukspecialist.nl RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Hoogte WW uitkering

De hoogte van de WW uitkering bedraagt de eerste 2 maanden 75% van het laatst verdiende salaris (dat wil zeggen: het sociale verzekeringsloon [SV-Loon] dat u verdiende in het jaar voorafgaand aan de werkloosheid). Daarna wordt de WW uitkering verlaagd naar 70% van het laatstverdiende salaris. Reden is dat de Overheid de WW ziet als een brug tussen 2 banen: mensen die kort in de WW zitten, worden "bevoordeeld". De Overheid wilt stimuleren dat men zo kort mogelijk gebruik maakt van de WW. Voor 2007 bedroeg de WW-uitkering altijd 70% van het laatstverdiende salaris. De duur van de WW-uitkering was destijds langer (namelijk 60 maanden, terwijl tegenwoordig de maximale duur van de WW 29 maanden is).

WW-uitkering is maximaal € 36.000,- per jaar

De WW kent een zogenaamde maximum dagloon (per 1 januari 2018 is het maximum dagloon € 209). De maximaal te ontvangen WW is daardoor ongeveer 36.000 euro. Medewerkers die jaarlijks meer verdienen dan € 50.065,02 ontvangen toch de maximale WW van € 36.000,- per jaar (en ontvangen dus minder dan 70% van het laatstverdiende salaris).