Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Laatste Nieuwsberichten

Gratis boekje ontslagvergoeding 2020

In het gratis boekje “Ontslagvergoeding & Transitievergoeding” leest u over:

  • Transitievergoeding 2019 en 2020; Wat zijn de verschillen? Waarom is de transitievergoeding 2020 meestal lager?
  • Transitievergoeding voor 50-plussers voor en vanaf 2020
  • Boete bij ontslag 55-plussers (RVU boete); Hoe deze te voorkomen?  
  • Wanneer ontslag via UWV, kantonrechter of via een vaststellingsovereenkomst
  • Ontslag bij ziekte
  • Ontslag op staande voet
  • Wat is het verschil tussen individueel ontslag en collectief ontslag
» Lees meer

Collectieve vertrekregeling voor oudere werknemers, toch geen RVU boete

Gerechtshof Den Bosch oordeelt dat een vrijwillige vertrekregeling –waarvan oudere werknemers gebruik maakten-  GEEN vorm van vervroegd pensioen is. De belastingdienst mag daarom geen 52% RVU boete heffen over vrijwillige vertrekregelingen bij reorganisaties.

» Lees meer

Boek over ontslag en gouden handdruk 2017

Als u ontslag krijgt via UWV of kantonrechter ontvangt u een transitievergoeding. De kantonrechtersformule kunt u ontvangen als u met wederzijds goedvinden wordt ontslagen. De transitievergoeding is VEEL lager dan een gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule.

» Lees meer

RVU Regeling kost Belastingdienst veel geld

Vanwege de reorganisatie bij de Belastingdienst moeten 5.000 medewerkers vertrekken. Voor deze reorganisatie werd 650 mln begroot. De Belastingdienst bereikte eerder overeenstemming met de vakbonden over een regeling voor 'in-, uit- en doorstroom'. Alle medewerkers van de Belastingdienst kunnen vrijwillig meedoen aan een vertrekregeling. Men ontvangt een vertrekvergoeding van 75.000,-. Doel is gedwongen ontslag zoveel mogelijk te beperken.

» Lees meer

Overig nieuws

Oudere berichten

Bekijk ook oudere berichten uit ons archief.