Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagrecht versoepeld vanaf 2020

Ontslagrecht versoepeld vanaf 2020
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) gaat in op 1 januari 2020. Een van de wijzigingen is het ontslag via de kantonrechter. Meerdere “ontslagredenen” mogen bij elkaar opgeteld worden. Er zijn 8 ontslagredenen, waaronder:

  • Arbeidsconflict of verstoorde arbeidsrelatie
  • Disfunctioneren
  • Verwijtbaar handelen
  • Regelmatig ziekteverzuim
  • Niet nakomen van reintegratieverplichtingen

De kantonrechter wijst ontslag af als de werkgever zijn ontslagaanvraag niet onderbouwt, met andere woorden als er geen of te weinig ontslagdossier is. U heeft een sterke positie. Tot nu toe moest de werkgever voor 1 ontslagreden voldoende ontslagdossier hebben opgebouwd. Vanaf 2020 verandert dit en mogen meerdere redenen bij elkaar opgeteld worden. Zoals disfunctioneren + arbeidsconflict. In de praktijk komt vaak voor dat 1 reden voor de kantonrechter te weinig is om het ontslag toe te staan. Bij het optellen van meerdere ontslagredenen, zal de kantonrechter vanaf 2020 ontslag vaker toestaan. U kunt een 50% hogere transitievergoeding ontvangen als er sprake is van meerdere redenen.

 

Transitievergoeding wordt lager, 1/3 maand per gewerkt jaar
Vanaf 2020 ontvangt u bij ontslag via kantonrechter of UWV een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Als ontslag NIET via de kantonrechter of UWV loopt, dan maken werkgever en werknemer onderling afspraken over het ontslag. Belangrijkste onderhandelpunt is de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze zal vaak hoger zijn dan de transitievergoeding. In de onderhandelingen wordt de transitievergoeding vaak als bodem gebruikt voor de hoogte van de ontslagvergoeding. De afspraken worden schriftelijk bevestigd in een vaststellingsovereenkomst. Een goede vaststellingsovereenkomst regelt ook uw recht op uw WW-uitkering.
Ontslagvergoeding berekenen

Krijgt u te maken met ontslag? Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist.

Overig nieuws