Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Boete bij ontslag 60-plusser verdwijnt

Als werkgevers werknemers ontslaan VANWEGE hun hoge (60-plus) leeftijd, krijgen ze een boete van de Belastingdienst. Deze boete wordt geheven over de ontslagvergoeding en bedraagt 52 %. De Belastingdienst stelt dat er GEEN sprake is van ontslag, maar van een Regeling Vervroegde Uittreding. Om werkgevers en 60-plus werknemers TOCH de mogelijkheid te geven onderling ontslagregelingen te treffen, ligt er een plan om de RVU ontslagboete te versoepelen. In de praktijk werkt “ontslag” van 60-plussers vaak als volgt : werkgever en werknemer spreken een vaststellingsovereenkomst af. In de vaststellingsovereenkomst staat de hoogte van de ontslagvergoeding. Ook krijgt de werknemer recht op een WW uitkering. Met de WW en de ontslagvergoeding kan de 60-plus werknemer financieel overbruggen tot pensioen. Met het nieuwe plan is dit mogelijk. In de huidige situatie is het voorkomen van de RVU ontslagboete mogelijk bij een leeftijdsneutrale ontslagreden. Dan is er namelijk sprake van een ontslag en NIET van een vervroegde uittreding.   
Meer over voorkomen RVU boete bij ontslag 

 

Geen ontslagboete 60-plusser 3 jaar voor AOW
Er ligt een wetsvoorstel die stelt dat er geen RVU ontslagboete verschuldigd is als werkgevers aan 60-plus werknemers een ontslagvergoeding betalen. Eerste voorwaarde is dat de betaling plaatsvindt 3 jaar vóór de AOW-leeftijd. Tweede voorwaarde is dat de ontslagvergoeding na aftrek van loonbelasting en premies volksverzekeringen gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering. Deze vrijstelling wordt jaarlijks opgetrokken naar rato van de jaarlijkse verhoging van de AOW.

 

Ingang versoepelen RVU boete per 2021
Deze maatregel geldt voor 2021 t/m 2025 en moet nog in definitieve wetgeving worden omgezet. 

 

Belasting besparen bij ontslag
Als u een ontslagvergoeding ontvangt, betaalt u belasting. Er zijn mogelijkheden om belasting te besparen. Onze financieel adviseurs geven advies. Bel 088 20 50 800 en hoor direct hoeveel belasting u kunt besparen.

Overig nieuws