Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Transitievergoeding

U ontvangt een transitievergoeding bij ontslag via UWV en kantonrechter. Bij ontslag in onderling overleg ontvangt u een –via onderhandelingen afgesproken- ontslagvergoeding. Dit kan de hogere kantonrechtersformule zijn (of een bedrag tussen transitievergoeding en kantonrechtersformule). Bereken uw transitievergoeding én kantonrechtersformule.

Transitievergoeding versus kantonrechtersformule

 

Transitievergoeding berekening 2019 en 2020

De transitievergoeding 2019 hangt af van het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar in de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst
  • De helft van het maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar

De transitievergoeding 2020 bedraagt:

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar

Transitievergoeding is maximaal € 81.000

of 1 jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000.

Maandsalaris bij berekening transitievergoeding

Het bruto maandsalaris wordt gehanteerd, vermeerderd met vast loon, zoals vakantietoeslag, dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. Niet meegerekend worden het werkgeversaandeel pensioen, lease-auto, onkostenvergoeding, werkgeversbijdrage in de zorgverzekering.

Hogere transitievergoeding voor 50-plussers tot 2020

Vijftigplussers met minimaal tien jaar dienstverband krijgen een transitievergoeding van 1 maand over de dienstjaren dat zij na hun 50e in dienst zijn. De jaren na 10 jaar dienstverband vóór hun 50e geven een transitievergoeding van 1/2 maand. Dit geldt niet bij kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers. Deze gunstige regeling voor 50-plussers stopt 1 januari 2020. Vanaf 2020 ontvangen ook 50-plussers 1/3 maand per gewerkt jaar.