Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

U ontvangt een transitievergoeding bij ontslag via UWV en kantonrechter. Bij ontslag in onderling overleg ontvangt u een –via onderhandelingen afgesproken- ontslagvergoeding. Dit kan de hogere kantonrechtersformule zijn (of een bedrag tussen transitievergoeding en kantonrechtersformule). Bereken de hoogte van de transitievergoeding en de kantonrechtersformule op basis van uw leeftijd, dienstverband en maandinkomen.

Transitievergoeding versus kantonrechtersformule

 

Transitievergoeding berekenen uitleg

De transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst :

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar in de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst
  • De helft van het maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar

Transitievergoeding is maximaal € 81.000

of 1 jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000.


Maandsalaris bij berekening transitievergoeding

Het bruto maandsalaris wordt gehanteerd, vermeerderd met vast loon, zoals vakantietoeslag, dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. Niet meegerekend worden het werkgeversaandeel pensioen, lease-auto, onkostenvergoeding, werkgeversbijdrage in de zorgverzekering.


Hogere transitievergoeding voor vijftigplussers

Vijftigplussers met minimaal tien jaar dienstverband krijgen een transitievergoeding van 1 maand over de dienstjaren dat zij na hun 50e in dienst zijn. De jaren na 10 jaar dienstverband vóór hun 50e geven een transitievergoeding van 1/2 maand. Dit geldt niet bij kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers.


Lagere transitievergoeding voor werknemers bij kleine mkb-werkgevers 

Bij deze werknemers wordt niet uitgegaan van het werkelijke dienstverband, maar van ingang dienstverband vanaf 1 mei 2013. De dienstjaren van voor die datum tellen dus niet mee. Let op: dit geldt alleen als de werknemer ontslag krijgt om bedrijfseconomische redenen én de werkgever de slechte financiële situatie kan aantonen.