Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslag regels

U wordt geconfronteerd met ontslag. Als u met uw werkgever overeenstemming hebt over uw ontslag, dan wordt de arbeidsovereenkomst in onderling overleg ontbonden. Daarbij kunt u met uw werkgever afspreken dat u vanwege uw ontslag een extra vergoeding ontvangt. Er zijn verschillende vormen van ontslag, al deze vormen hebben hun eigen ontslag regels.

Arbeidsconflict

Maar wat gebeurt er als u en uw werkgever het niet eens zijn over uw ontslag? Als uw werkgever u het liefst snel ziet vertrekken? Voordat de werkgever een arbeidsovereenkomst mag opzeggen, moet hij via de kantonrechter ontslag aanvragen. De kantonrechter wijst dit in 50 % van de gevallen af en dan blijft u dus in dienst. Als de kantonrechter het ontslag WEL goedkeurt, heeft u recht op een transitievergoeding. Mogelijk heeft u ook nog recht op een extra ontslagvergoeding boven op de transitievergoeding.

 

Ik word ontslagen, wat moet ik doen?

Elke situatie is uniek. Daarom is het raadzaam om door een professionele jurist of advocaat te worden bijgestaan. Niet alleen als u er voor kiest om uw zaak via de rechter tot een goed einde te brengen, maar ook als u uw ontslag samen met uw werkgever vormgeeft. Klopt de tekst en uitleg wel die uw werkgever naar voren brengt? Houd hij zich aan de juiste termijnen? Klopt de voorgestelde ontslagvergoeding wel?

Ontslagprocedures

Indien u en uw werkgever niet langer met elkaar verder willen, zijn er meerdere manieren om afscheid van elkaar te nemen. Om te zorgen dat vooral uw belangen – als werknemer – niet geschaad worden heeft de overheid strenge regels opgesteld die gevolgd moeten worden bij ontslagzaken. Er zijn daarom vier wijzen te noemen waarop een arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden, namelijk: 

Voor een goede afhandeling van al deze vragen is professionele hulp vaak van onschatbare waarde. Onze arbeidsrechtjuristen en –advocaten kunnen u helpen het maximale resultaat te halen uit de onderhandelingen.

Als de kantonrechter het ontslag goedkeurt, heeft u recht op een transitievergoeding. Mogelijk heeft u ook nog recht op een extra ontslagvergoeding boven op de transitievergoeding.