Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslag via kantonrechter: recht op ontslagvergoeding

Indien de werkgever geen ontslagvergunning ontvangt van het UWV WERKbedrijf betekent dit niet dat er geen ontslag mogelijk is. De werkgever kan namelijk altijd een verzoek tot ontbinding wegens gewichtige redenen bij de kantonrechter indienen.

Als de werkgever in het ontbindingsverzoek duidelijk en gemotiveerd aangeeft dat er een wijziging van omstandigheden (door bijvoorbeeld onherstelbare ruzie of economische redenen) heeft plaatsgevonden, kan de kantonrechter besluiten de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bij het uitvoeren van de ontbinding heeft de kantonrechter tevens het recht om een ontslagvergoeding toe te kennen. De kantonrechter zal altijd van dit recht gebruik maken. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van de kantonrechtersformule.

De kantonrechter zal bekijken of de ontbinding niet in strijd is met enig opzegverbod. Daarnaast heeft de kantonrechter het recht om de wettelijke opzegtermijn door de werkgever te laten afkopen. De werkgever betaalt in dat geval het loon door tot de wettelijk vastgestelde ontslagdatum zonder dat er in de tussenliggende periode gewerkt hoeft te worden. De WW-uitkering zal echter pas ingaan op de wettelijk vastgestelde ontslagdatum.