Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslag met ontslagvergunning

Een werkgever heeft in reguliere ontslagzaken een door het UWV WERKbedrijf verstrekte ontslagvergunning nodig. Deze ontslagvergunning wordt uit naam van de Regionaal Directeur Arbeidsvoorzieningen verleend.

Het UWV WERKbedrijf beoordeelt de aanvraag voor een ontslagvergunning zeer streng. Reden waarom het UWV WERKbedrijf overgaat tot het verlenen van een ontslagvergunning zijn onder te verdelen in 2 categorieën, namelijk:

  1. Ontslag na 2 jaar ziekte 
  2. Bedrijfseconomische redenen voor ontslag

Zelfs wanneer de werkgever eenmaal de ontslagvergunning heeft verkregen, dient hij nog goed te letten op de overige regels in de ontslagprocedure zoals de opzegtermijn en de ontslagverboden. Indien hij deze regels niet naleeft kunt u – als werknemer – een schadevergoeding eisen.