Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

De ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf

Als een werkgever u – als werknemer – wil ontslaan, dan moet hij eerst een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. Vervolgens vraagt het UWV WERKbedrijf aan u om binnen twee weken te reageren op de ontslagaanvraag. Uw reactie wordt ook naar de werkgever gezonden. Dan vraagt het UWV WERKbedrijf de werkgever om te reageren op uw standpunt.

Daarna wordt de reactie van de werkgever weer naar u gestuurd. Hierop mag u weer uw commentaar leveren. Op deze wijze neemt de Regionaal Directeur van beide standpunten uitgebreid kennis. Vervolgens legt hij alle stukken voor aan de ontslagcommissie. Deze commissie adviseert de Regionaal Directeur. Die beslist uiteindelijk of de ontslagvergunning moet worden verleend of geweigerd.

Wanneer de ontslagprocedure correct wordt doorlopen, alle stukken goed zijn onderbouwd en de Regionaal Directeur zijn beslissing goed motiveert, wordt de ontslagvergunning meestal na zes weken afgegeven. Daarna kan de werkgever binnen acht weken de arbeidsovereenkomst opzeggen. Hierbij moet hij rekening houden met de opzegtermijn. Als er sprake is van een opzegverbod, kan de arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd, ook al is er een ontslagvergunning verleend.