Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen zorgen ervoor dat er een bepaalde inkomensgarantie bestaat. De absolute ondergrens hierbij is de bijstand. Daarnaast kan door deelname aan werknemersverzekeringen recht op een hoger (tijdelijk) bestaansminimum verkregen worden. Twee voorbeelden hiervan zijn de WW-regeling en de IOAW-regeling. De doelgroep van beide wetten is (o.a.) ontslagen werknemers; om die reden zullen beide regelingen hier worden toegelicht.

Hoogte en duur WW-uitkering

Een werknemer die werkloos wordt, zal meestal aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. De hoogte en duur hiervan zijn afhankelijk van zijn leeftijd en de duur van zijn dienstverband. De WW wordt uitgevoerd door het UWV WERKbedrijf. Voor korte en lange dienstverbanden geldt de loongerelateerde WW-uitkering. Ex-werknemers, die ouder dan 50 jaar zijn, kunnen na hun WW-uitkering ook nog recht hebben op een zogenaamde IOAW-uitkering. De IOAW wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Verlies uw recht op WW niet

Als u onvrijwillig wordt ontslagen, heeft u recht op WW. Bij ontslag via het UWV WERKbedrijf of via de kantonrechter weet u zeker dat uw WW rechten zijn veiliggesteld. Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst onderhandelt u met uw werkgever over de ontslagregeling (onder andere de hoogte van de ontslagvergoeding). Belangrijk is dat uw werkgever het initiatief neemt tot ontslag en dat u niets te verwijten valt. Dit moet op de juiste wijze geformuleerd staan in de vaststellingsovereenkomst.

Wordt u ontslagen via een vaststellingsovereenkomst?

Laat een jurist uw vaststellingsovereenkomst controleren. Gratis controle vaststellingsovereenkomst