Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

WW-uitkering na ontslag

Na ontslag heeft u recht op werknemersverzekeringen, dit zijn de WW-regeling en de IOAW-regeling.

Hoogte en duur WW-uitkering

Een werknemer die werkloos wordt, zal meestal aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. De hoogte en duur hiervan zijn afhankelijk van zijn leeftijd en de duur van zijn dienstverband. De WW wordt uitgevoerd door het UWV WERKbedrijf. Voor korte en lange dienstverbanden geldt de loongerelateerde WW-uitkering. Als u bij ontslag ouder bent dan 50 jaar (geboren voor 1965), dan heeft u na de WW-uitkering recht op een IOAW-uitkering. De IOAW wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Leeftijd (in jaren) 45+ 44 43 42 41 40 39 etc.
WW duur (in maanden) 24 (max) 23 22 22 22 22 21  


Verlies uw recht op WW niet

Als u onvrijwillig wordt ontslagen, heeft u recht op WW. Bij ontslag via het UWV WERKbedrijf of via de kantonrechter weet u zeker dat uw WW rechten zijn veiliggesteld. Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst onderhandelt u met uw werkgever over de ontslagregeling (onder andere de hoogte van de ontslagvergoeding). Belangrijk is dat uw werkgever het initiatief neemt tot ontslag en dat u niets te verwijten valt. Dit moet op de juiste manier geformuleerd staan in de vaststellingsovereenkomst.

Wordt u ontslagen via een vaststellingsovereenkomst?

Laat een jurist uw vaststellingsovereenkomst controleren. Gratis controle vaststellingsovereenkomst