Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 info@goudenhanddrukspecialist.nl RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen zorgen ervoor dat er een bepaalde inkomensgarantie bestaat. De absolute ondergrens hierbij is de bijstand. Daarnaast kan door deelname aan werknemersverzekeringen recht op een hoger (tijdelijk) bestaansminimum verkregen worden. Twee voorbeelden hiervan zijn de WW-regeling en de IOAW-regeling. De doelgroep van beide wetten is (o.a.) ontslagen werknemers; om die reden zullen beide regelingen hier worden toegelicht.

Hoogte en duur WW-uitkering

Een werknemer die werkloos wordt, zal meestal aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. De hoogte en duur hiervan zijn afhankelijk van zijn leeftijd en de duur van zijn dienstverband. De WW wordt uitgevoerd door het UWV WERKbedrijf. Voor korte en lange dienstverbanden geldt de loongerelateerde WW-uitkering. Ex-werknemers, die ouder dan 50 jaar zijn, kunnen na hun WW-uitkering ook nog recht hebben op een zogenaamde IOAW-uitkering. De IOAW wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Formeel bezwaar maken tegen ontslag

Als u wordt ontslagen, is het raadzaam om formeel bezwaar te maken. Het ontslag kan daarom het beste plaatsvinden via het UWV WERKbedrijf of via de kantonrechter of via een vaststellingsovereenkomst Intussen treedt u met uw werkgever in onderhandeling over de hoogte van de afvloeiingsregeling. Zodra u van het UWV WERKbedrijf bericht ontvangt over uw ontslagaanvraag, tekent u bezwaar aan. U geeft hiermee aan dat u niet zomaar akkoord gaat met het ontslag, waardoor uw WW-uitkering niet zo snel zal worden gekort. Bovendien levert dit u voordeel op in de vorm van het langer doorbetaald krijgen van salaris.