Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Mogelijkheden ontslagvergoeding 2024

Nu de ontslagvergoeding bekend is, moet u beslissen of u nog gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden. De wetgeving biedt u 3 manieren om fiscaal voordeel te behalen: belasting middelen over 3 jaar, het benutten van jaarruimte en het storten in levensloop. Voordat u daaraan toekomt, moet u over uw ontslagvergoeding direct belasting betalen. Uw werkgever houdt belasting in. Hoe hoger uw totale inkomen inclusief ontslagvergoeding, hoe hoger het belastingpercentage: ontslagvergoeding belastingpercentages 2024

Als u een transitievergoeding ontvangt (bij ontslag via UWV of kantonrechter), heeft u ook nog de mogelijkheid om de bruto transitievergoeding te besteden aan outplacement of een opleiding, waarmee u belasting voorkomt. Meer over minder belasting betalen door transitievergoeding te besteden aan outplacement.

Financieel adviesgesprek aanvragen

Ontslagvergoeding belasting middelen over 3 jaar

Als u een eenmalige ontslagvergoeding ontvangt, neemt uw inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) eenmalig toe. Mogelijk komt een deel van uw inkomen in de hoogste belastingschijf van 49,5 procent terecht. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Deze regeling vermindert de inkomstenbelasting als u sterk wisselende inkomsten heeft, bijvoorbeeld na een eenmalige ontslagvergoeding.

Gemiddeld inkomen zorgt voor lagere belastingen

Middeling werkt als volgt: u telt de inkomens van 3 aaneengesloten jaren bij elkaar op en deelt die som door 3. U heeft dan het gemiddelde inkomen over die 3 jaar. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u over dit gemiddelde inkomen had moeten betalen als u in die jaren dit gemiddelde inkomen had verdiend. De uitkomst van deze berekening vergelijkt u met de belasting die u in werkelijkheid heeft betaald over deze 3 jaren. Als de nieuwe belastingbedragen lager zijn dan die van de 3 al betaalde aanslagen, krijgt u teruggaaf van de Belastingdienst. Er geldt wel een drempel van € 545; alleen het meerdere kunt u terugvragen.

Ontslagvergoeding middelen voorbeeld

Karel verdient jaarlijks € 50.000. In 2024 wordt hij ontslagen en krijgt boven op zijn salaris een ontslagvergoeding van € 45.000. Hij heeft dus in 2024 een inkomen van € 95.000. In 2025 leeft hij van een WW-uitkering van € 35.000.

Middelen: € 50.000 + € 95.000 + € 35.000 = € 180.000

Gedeeld door 3 = € 60.000 per jaar. Bereken de inkomstenbelasting over een inkomen van € 60.000 in 2023, 2024 en 2025. Het verschil met de werkelijke betaalde belasting krijgt Karel terug na aftrek van een drempel van € 545. 

 

2023

2024

2025

Totaal

Inkomen

€ 50.000

€ 95.000

€ 35.000

€ 180.000

Belasting

€ 20.018

€ 42.617

€ 13.570

€ 76.205

Na middeling

Inkomen

€ 60.000

€ 60.000

€ 60.000

€ 180.000

Belasting

€ 24.619

€ 24.416

€ 24.416

€ 73.451

Totale belasting voor middeling

€ 76.205

Totale belasting na middeling

€ 73.451

Verschil

€ 2.754

Drempel

€ 545

Teruggaaf belasting bij Middeling

2.209

Voor middeling gelden de volgende voorwaarden:

  • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
  • U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het middelingstijdvak).

Wilt u middelen met uw ontslagvergoeding? Vraag financieel advies

Benutten van jaarruimte

Misschien heeft u niet direct werk en is de WW-uitkering onvoldoende om de rekeningen te kunnen betalen. Dan is uw ontslagvergoeding nodig om van te leven. Maar als u het geld niet direct nodig heeft voor uw levensonderhoud, kunt u een deel van uw ontslagvergoeding gebruiken voor de inleg in een lijfrentepolis of een bancaire lijfrente (banksparen). Deze inleg of premie is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen. Door zoveel mogelijk in te leggen, kunt u uw belastbare inkomen in het jaar waarin u een ontslagvergoeding krijgt verminderen. Tegelijkertijd bouwt u een belastingvrije pensioenvoorziening op.

De premie wordt gebruikt om te sparen en/of te beleggen voor de opbouw van een pensioenkapitaal. Niet alleen is de premie aftrekbaar van uw inkomen, het opgebouwde kapitaal is ook niet belast met vermogensbelasting (box 3). Pas na uw pensionering, als u het opgebouwde kapitaal omzet in een pensioen, betaalt u inkomstenbelasting (box 1) over de maandelijkse uitkeringen. Een voordeel is dat de inkomstenbelasting lager is voor mensen in de AOW.

Hoeveel u jaarlijks mag inleggen, hangt af van de jaarruimte. Dat is de uitkomst van een formule. Voornaamste variabelen zijn uw inkomen en uw pensioenopbouw van het voorgaande jaar. Als u vorig jaar via uw werkgever een pensioen heeft opgebouwd, is de jaarruimte meestal nul, zodat u in zo’n geval uw ontslagvergoeding niet kunt gebruiken voor het opbouwen van een pensioen.

Jaarruimte hoger door ontslagvergoeding

Omdat de ontslagvergoeding uw inkomen eenmalig verhoogt en omdat de pensioenopbouw na uw ontslag ophoudt, is de jaarruimte in het jaar ná uw ontslag vaak wel positief. U kunt dan een lijfrente opbouwen, die u van uw inkomen in dát jaar mag aftrekken. Helaas valt de aftrek dan niet in het jaar waarin u ontslag kreeg en waarin uw belastbare inkomen eenmalig flink hoger was.

Benut belastingvoordeel en laat uw jaarruimte berekenen

Onze financieel adviseur kan voor u de jaarruimte berekenen. Daarvoor heeft onze adviseur nodig het jaaroverzicht over het voorgaande jaar van uw werkgever en/of uitkeringsinstantie en van uw pensioenuitvoerder.

Voorbeeld jaarruimte

Stel u gaat de ontslagvergoeding gebruiken om ermee te gaan banksparen voor uw pensioen om daarmee uw jaarruimte te benutten.

Jaarsalaris:

€ 40.000

Ontslagvergoeding:

€ 40.000

Met ontslagvergoeding is de jaarruimte € 9.025

Zonder ontslagvergoeding is de jaarruimte € 3.700

Persoonlijke advies middelen ontslagvergoeding en jaarruimte 

Wilt u weten of middelen van belasting over 3 jaar en het benutten van jaarruimte fiscaal voordeel oplevert? Wilt u weten of u op andere wijze belastingvoordeel haalt uit uw ontslagvergoeding? Vraag advies aan onze adviseurs gouden handdruk. Professioneel en onafhankelijk advies kan van onschatbare waarde zijn.

Uw ontslagvergoeding of transitievergoeding

Neem contact op met één van onze gouden handdruk adviseurs voor een persoonlijk gesprek of bestel het Gouden Handdruk boek voor meer informatie. Tevens bent u van harte welkom op de lezing iedere donderdag- en vrijdagmiddag over het thema ontslagvergoeding, ontslag, transitievergoeding, WW-uitkering en vaststellingsovereenkomst.