Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslag via UWV-WERKbedrijf

In principe is de opzegprocedure via het UWV WERKbedrijf de reguliere wijze om ontslag te krijgen. Voor deze opzegging is onder normale omstandigheden vereist dat de werkgever een ontslagvergunning ontvangt van het UWV WERKbedrijf. Speciale gevallen kunnen hier echter een uitzondering op maken.

Opzegprocedures bij het UWV WERKbedrijf kunnen daarom onderverdeeld worden in drie categorieën, namelijk:

  1. Opzegging met een ontslagvergunning
  2. Opzegging zonder ontslagvergunning
  3. Collectief ontslag

Als u via het UWV WERKbedrijf ontslag krijgt, heeft u recht op de transitievergoeding. Wil u weten hoe hoog uw transitievergoeding is? Bereken transitievergoeding 

Als u het niet eens bent met de ontslagvergunning van het UWV, dan kunt u in hoger beroep bij de kantonrechter. Daarin kunt u vragen de arbeidsovereenkomst te herstellen of een extra ontslagvergoeding te vragen. Let op: de kantonrechter toetst op dezelfde gronden als UWV. Als u denkt dat er in uw situatie sprake is van onterecht ontslag, dan kunnen onze juristen u informeren over de mogelijkheden. Vraag gratis advies jurist