Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Collectief ontslag: Meestal recht op ontslagvergoeding

Een collectief ontslag houdt in dat meer dan 20 werknemers ontslagen worden. Veelal zal een werkgever hiervan melding moeten maken bij het UWV WERKbedrijf op grond van de wet Melding Collectief Ontslag. Deze plicht brengt met zich mee dat de werkgever aan meer en vooral gedetailleerdere eisen moet voldoen tijdens de ontslagprocedure.

Sociaal plan bepaalt hoogte ontslagvergoeding

Grote reorganisaties met collectieve ontslagen worden meestal uitgevoerd aan de hand van een sociaal plan. Hoewel een sociaal plan geen invloed heeft op de wijze waarop u – als werknemer - ontslagen wordt, geeft het sociaal plan wel aan welke (financiële) compensaties na ontslag worden geboden. U heeft meestal recht op een ontslagvergoeding. De hoogte wordt vaak berekent via de kantonrechtersformule.