Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Sociaal plan

Het kan voorkomen dat een werkgever bedrijfsonderdelen of afdelingen moet sluiten. Redenen zijn: krimpen van de markt, uitbesteden van bedrijfsactiviteiten, uitvoeren van efficiency operaties, etc. De werkgever zal afscheid moeten nemen van (groepen) werknemers. De werkgever is vaak verplicht om een sociaal plan op te stellen. In het sociaal plan staan de voorwaarden waaronder de werknemers vertrekken. Dit is meestal de betaling van een gouden handdruk en het verzorgen van outplacement begeleiding (helpt u bij het zoeken naar een nieuwe baan). Het sociaal plan is een overeenkomst waarbij de werkgever, de ondernemingsraad en de vakbonden zijn betrokken. Pas als er een akkoord is over het sociaal plan mag de werkgever overgaan tot het ontslaan van boventallige werknemers.

De belangrijkste onderdelen van een sociaal plan zijn:

  • Welke werknemer is boventallig; dit bepaalt wie blijft en wie moet vertrekken.

Tegenwoordig wordt de ontslagvolgorde bepaald door afspiegeling. Afspiegeling houdt in dat van de functies die inkrimpen de werknemers gelijkelijk verdeeld over alle leeftijdsgroepen vertrekken. Met andere woorden: de leeftijdsopbouw na de reorganisatie moet hetzelfde zijn als de leeftijdsopbouw voor de reorganisatie. Als relatief veel 50-plusser werkzaam zijn, zullen er dus ook relatief veel 50-plussers afvloeien.

De meeste sociaal plannen gaan uit van de kantonrechtersformule. Voor elk gewerkt jaar tot 35-jarige leeftijd geldt een halve maand ontslagvergoeding, voor jaren tussen 35 en 45 jaar geldt 1 maand, 1,5 maand per gewerkt jaar voor jaren tussen 45 en 55, en voor jaren vanaf 55 jaar geldt 2 maanden per gewerkt jaar).

  • De lengte van de zoekperiode naar een nieuwe baan;

Dit is minimaal 3 maanden tot maximaal 18 maanden. Werknemers hebben dan 18 maanden de tijd om een nieuwe baan te zoeken. In de tussentijd moet de werkgever het salaris doorbetalen. De gemiddelde zoekperiode is 6 maanden.

Wilt u meer informatie over sociaal plan? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek 2013 aan!

Of lees meer op www.sociaalplan.nl.