Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Hoe lang WW

De looptijd van de ww uitkering hangt af van uw leeftijd en arbeidsverleden. De WW beslaat een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden. Voor bepaalde werknemers geldt een langere WW van 38 maanden, afhankelijk van de CAO waaronder zij vallen. Meer over duur WW uitkering 38 maanden

Arbeidsverleden Duur WW-uitkering
3 jaar 3 maanden
4 jaar 4 maanden
5 jaar 5 maanden
10 jaar 10 maanden
15 jaar 15 maanden
20 jaar 20 maanden
30 jaar 24 maanden
40 jaar 24 maanden

De duur van uw arbeidsverleden berekent u als volgt. Eerst bepaalt u hoeveel jaar u loon heeft ontvangen binnen de periode van 5 jaar. Meestal is dit 4 of 5 jaar. Vervolgens kijkt u naar uw feitelijke arbeidsverleden vanaf 1998. Voor 1998 wordt het systeem gehanteerd, waarbij wordt berekend hoeveel jaren er verstreken zijn tussen het jaar waarin u 18 werd en 1998. Dit levert het fictieve arbeidsverleden op. Het feitelijke en fictieve arbeidsverleden bij elkaar opgeteld, geeft het totale arbeidsverleden weer. Aan de hand van het totale arbeidsverleden kunt u in de tabel de duur van de WW-uitkering aflezen.

Stopzetting van de WW-uitkering

Er zijn drie belangrijke redenen waarom uw WW-uitkering kan worden stopgezet:

1. U gaat weer aan het werk

In deze situatie kunt u als ex-werknemer soms nog aanspraak maken op een WW-uitkering. Als u minder uren gaat werken dan eerder, ontvangt u een lagere uitkering. De uitkering wordt dan gebaseerd op het verschil in het aantal uur dat u weer bent gaan werken en het aantal uur dat u voorheen werkte. De uitkering wordt echter stopgezet als het verschil minder is dan de helft van aantal oorspronkelijke uren of als er minder dan 5 uur overblijft.

2. Er doet zich een uitsluitingsgrond voor

Bijvoorbeeld wanneer u volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard en daardoor recht krijgt op een WAO-uitkering.

3. De maximale uitkeringsduur is verstreken.

Indien u op dat moment nog steeds werkloos bent, kunt u een andere uitkering aanvragen. Afhankelijk van uw leeftijd ontvangt u een bijstandsuitkering, een IOW of IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers).