Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 info@goudenhanddrukspecialist.nl RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Hoe lang WW

De looptijd van de ww uitkering hangt af van uw leeftijd en arbeidsverleden. De WW beslaat een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 29 maanden. Vanaf 2016 tot en met 2019 wordt de duur van de WW uitkering in fases teruggebracht naar 24 maanden. Vanaf 2019 is de maximale WW-duur 24 maanden.

Arbeidsverleden Duur WW-uitkering
3 jaar 3 maanden
4 jaar 4 maanden
5 jaar 5 maanden
10 jaar 10 maanden
15 jaar 15 maanden
20 jaar 20 maanden
30 jaar 30 maanden
38 jaar 38 maanden (= maximum)
40 jaar 38 maanden

De duur van uw arbeidsverleden berekent u als volgt. Eerst bepaalt u hoeveel jaar u loon heeft ontvangen binnen de periode van 5 jaar. Meestal is dit 4 of 5 jaar. Vervolgens kijkt u naar uw feitelijke arbeidsverleden vanaf 1998. Dit zal dus maximaal 13 jaar bedragen. Voor 1998 wordt het systeem gehanteerd, waarbij wordt berekend hoeveel jaren er verstreken zijn tussen het jaar waarin u 18 werd en 1998. Dit levert het fictieve arbeidsverleden op. Het feitelijke en fictieve arbeidsverleden bij elkaar opgeteld, geeft het totale arbeidsverleden weer. Aan de hand van het totale arbeidsverleden kunt u in de tabel de duur van de WW-uitkering aflezen.

Stopzetting van de WW-uitkering

Er zijn drie belangrijke redenen waarom uw WW-uitkering kan worden stopgezet:

1. U gaat weer aan het werk

In deze situatie kunt u als ex-werknemer soms nog aanspraak maken op een WW-uitkering. Als u minder uren gaat werken dan voorheen, ontvangt u een lagere uitkering. De uitkering wordt dan gebaseerd op het verschil in het aantal uur dat u weer bent gaan werken en het aantal uur dat u voorheen werkte. De uitkering wordt echter stopgezet als het verschil minder is dan de helft van aantal oorspronkelijke uren of als er minder dan 5 uur overblijft.

2. Er doet zich een uitsluitingsgrond voor

Bijvoorbeeld wanneer u volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard en daardoor recht krijgt op een WAO-uitkering.

3. De maximale uitkeringsduur is verstreken.

Indien u op dat moment nog steeds werkloos bent, kunt u een andere uitkering aanvragen. Afhankelijk van de situatie, ontvangt u dan een uitkering op grond van de Algemene BijstandsWet (ABW) of de Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW).