Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gouden Handdruk en WW

Als u instemt met een gouden handdruk, betekent dit niet dat u verwijtbaar werkloos bent. Dit is ook niet het geval wanneer u de gouden handdruk alleen maar krijgt als u meewerkt aan het ontbinden van uw arbeidscontract. Immers, het aanbieden van een gouden handdruk maakt duidelijk dat de arbeidsrelatie is verstoord. U heeft dus gewoon recht op een WW-uitkering, ook al ontvangt u een gouden handdruk.

Fictieve opzegtermijn en gouden handdruk

De schadevergoeding die u ontvangt, kan gedeeltelijk als loon worden beschouwd. Dit betekent dat de WW pas later ingaat. Deze zogenaamde fictieve opzegtermijn moet u "financieel overbruggen" uit uw ontslagvergoeding. Heeft de werkgever uw contract opgezegd, dan wordt de gouden handdruk als loon toegerekend aan de periode die onmiddellijk volgt op de opzegdatum. Indien de kantonrechter de overeenkomst ontbindt, wordt de gouden handdruk toegerekend aan de periode die onmiddellijk volgt op datum van de beschikking. Wanneer er sprake is van een beëindiging op basis van wederzijds goedvinden, wordt de ontslagvergoeding toegerekend aan de periode die onmiddellijk volgt op de datum waarop de beëindiging schriftelijk is overeengekomen. Is dit niet het geval, dan wordt de ontslagvergoeding toegerekend aan de periode onmiddellijk volgend op het tijdstip waarop de dienstbetrekking is geëindigd. Kortom, de wijze waarop de dienstbetrekking is beëindigd, beïnvloedt de ingangsdatum van de WW.

Casus : gouden handdruk niet gekort op WW-uitkering

Wilt u weten of u recht heeft op WW terwijl u een gouden handdruk ontvangt, bel 035 60 345 26 of mail naar info@goudenhanddrukspecialist.nl