Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Fictieve opzegtermijn

Bij ontslag via de kantonrechter hoeft geen opzegtermijn in acht worden genomen. Daardoor zou iemand na ontslag direct aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. Om dit te voorkomen is er altijd sprake van een 'fictieve opzegtermijn': iemand die ontslagen is, krijgt pas na de 'fictieve opzegtermijn' recht op een WW-uitkering. Deze fictieve opzegtermijn is gelijk aan de opzegtermijn die normaal gesproken door de werkgever in acht zou worden genomen minus 1 maand.

De fictieve opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand nadat de kantonrechter zijn beschikking heeft afgegeven. Daarbij geldt er altijd een minimale fictieve opzegtermijn van 1 maand. De werknemer moet de periode van de fictieve opzegtermijn financieel overbruggen. De termijn is dus geen korting op de WW-uitkering, maar een verschuiving van de datum waarop de WW-uitkering ingaat. Hoewel de medewerker over deze fictieve periode geen uitkering ontvangt, is hij of zij wel verzekerd volgens de ZW en WAO / WIA, alsof de WW-uitkering wel is ingegaan.