Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslag met wederzijds goedvinden: recht op ontslagvergoeding

U en uw werkgever kunnen onderling besluiten dat de arbeidsovereenkomst eindigt en dat u niet langer in dienst blijft. Vaak zal een onderlinge uitkomst een ontslagvergoeding voor de werknemer bevatten.

Indien u een dergelijke beëindiging van uw arbeidsovereenkomst overweegt, is het van groot belang om professioneel advies in te winnen. Indien u deze wijze van beëindiging namelijk niet goed uitvoert, loopt u kans om het recht op uw WW-uitkering te verliezen. In het beëindigingsdocument moet staan dat het initiatief voor het beëindigen is genomen door de werkgever. Dan bent u niet verwijtbaar werkeloos en heeft u recht op een WW uitkering.