Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslag van rechtswege: geen ontslagvergoeding

Een arbeidsovereenkomst kan om diverse redenen van rechtswege eindigen. Een reden is de dood van de werknemer. Vanuit een praktisch oogpunt eindigt een arbeidsovereenkomst ook van rechtswege indien de looptijd waarvoor hij is aangegaan verstreken is. Dit geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld jaarcontracten.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch. Een jaarcontract eindigt na 1 jaar, maar kan verlengd worden. Als het jaarcontract niet verlengd wordt, eindigt het dienstverband. U ontvangt geen ontslagvergoeding.