Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

In de persoon gelegen reden voor ontslag

Anders dan bij ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn er tal van redenen die onder de noemer ‘ontslag op persoonlijke gronden’ vallen. Zo valt bijvoorbeeld niet enkel de verwijtbaarheid van de werknemer onder ‘persoonlijke gronden’, maar ook onverenigbaarheid van karakters tussen werknemer en werkgever.

Bij de beoordeling van welke redenen wel of niet acceptabel zijn om het ontslag te rechtvaardigen, heeft het UWV WERKbedrijf zich te houden aan de richtlijnen uit het Ontslagbesluit.

Een aantal voorbeelden van ontslagredenen die volgens het Ontslagbesluit onder ‘persoonlijke gronden’ vallen zijn:

  • disfunctioneren van de werknemer
  • verwijtbaar handelen
  • onverenigbaarheid van karakters/verstoorde arbeidsverhoudingen