Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

RVU Regeling kost Belastingdienst veel geld

Vanwege de reorganisatie bij de Belastingdienst moeten 5.000 medewerkers vertrekken. Voor deze reorganisatie werd 650 mln begroot. De Belastingdienst bereikte eerder overeenstemming met de vakbonden over een regeling voor 'in-, uit- en doorstroom'. Alle medewerkers van de Belastingdienst kunnen vrijwillig meedoen aan een vertrekregeling. Men ontvangt een vertrekvergoeding van 75.000,-. Doel is gedwongen ontslag zoveel mogelijk te beperken. De populariteit blijkt groot. Vooral ouderen willen weg. Daarom bestaat er groot risico van overschrijding van het aantal van 5000 medewerkers. De staatssecretaris stopt voortijdig de vrijwillige vertrekregeling.

150 tot 200 mln extra kosten door RVU boete
Er ontstaat ook nog een financieel probleem. Omdat vooral 60-plussers gebruikmaken van de vertrekregeling, treedt de Regeling Vervroegd Uittreding (RVU)  in werking. Dat is een  belastingboete voor werkgevers die werknemers een vertrekregeling aanbieden die in de praktijk uitpakt als vervroegd pensioen. De overheid wilt juist dat werknemers langer blijven werken en beboeten werkgevers die werknemers eerder laten stoppen met werken. Dit staat bekend als de 52 % RVU boete. Meer info over RVU regeling

De bewindsman zegt dat dit risico op de RVU boete vooraf niet is onderkend (omdat niet verwacht werd dat zoveel ouderen gebruik zouden maken van de vrijwillige vertrekregeling). De RVU boete is een belasting die de werkgever (in dit geval de Belastingdienst) moet betalen aan de Overheid. De boete bedraagt 52 % over de vertrekvergoeding. 

Belastingdienst is streng op ontslag oudere werknemers (60-plus)
Als een oudere werknemer ontslagen wordt (of vrijwillige vertrekt) en de Belastingdienst oordeelt dat de ontslagreden de hoge leeftijd is, dan legt de Belastingdienst een RVU boete op van 52 %. Dit is te voorkomen door vooraf een RVU verklaring aan te vragen bij de Belastingdienst. De belastingadviseurs van Gouden HanddrukSpecialist kunnen dat verzorgen. Bel 035 603 45 06 of vul het formulier in RVU verklaring aanvragen

Overig nieuws