Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

RVU 2022: eerder stoppen voor 60-plusser

Ontslagregelingen met het karakter van een vervroegde uittreding krijgen een fiscale boete van 52%. Men spreekt dan van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Reden van ontslag is niet het disfunctioneren van de werknemer of het verdwijnen van arbeidsplaatsen. Reden van het ontslag is de werknemer de kans te geven eerder te stoppen met werken. De werkgever moet de strafheffing van 52% betalen. Dit artikel staat bekend als artikel 32 ba van de Wet op de Loonbelasting.

RVU-verklaring aanvragen bij Belastingdienst

Wij kunnen een goedkeuring aanvragen bij de Belastingdienst dat uw ontslagregeling geen Regeling voor Vervroegde Uittreding is. Dit heet een RVU verklaring. Hiermee voorkomt u een boete van 52%. Als u ouder bent dan 60 jaar, dan verlangt uw werkgever een RVU verklaring van de  Belastingdienst. Wij kunnen dit voor u verzorgen. Meer informatie over aanvragen RVU verklaring Belastingdienst.

Waarom heeft de Overheid de RVU boete geïntroduceerd?

De overheid wilt dat werknemers tot hun AOW-leeftijd blijven werken. Daarom is prepensioen niet meer mogelijk. De Regering vreest misbruik van bedrijven die toch afscheid nemen van 60-plussers via de zogenaamde ontslagroute: werknemers ontslaan met een ontslagvergoeding, die over een paar jaar wordt “uitgesmeerd” zodat men het “uitzingt” tot de pensioendatum. Dan zou dus toch sprake zijn van vervroegde uittreding. Deze misbruik wordt bestraft met een RVU boete van 52%.

Moet de werkgever de RVU boete van 52% betalen?

De boete van 52% vindt altijd plaats bij de inhoudingsplichtige (= werkgever) en niet bij de werknemer die de ontslagvergoeding ontvangt. De werkgever heeft geen verhaalsrecht op de werknemer.

Hoe is de RVU boete van 52% te vermijden?

De boete is te voorkomen als de regeling geen regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is. De bewijslast voor een RVU ligt bij de belastinginspecteur. De belastinginspecteur moet aantonen dat geen sprake is van gewoon ontslag, maar ontslag gerelateerd is aan oudere werknemers (bijvoorbeeld alleen ontslag van 60-plussers). Als de Belastingdienst van mening is dat de werkgever alleen 60-plussers ontslaat, zal de inspecteur een RVU boete van 52% opleggen aan de werkgever. 

Hoe voorkomt werkgever de RVU boete bij een individueel ontslag?

Bij ontslag wegens disfunctioneren, onenigheid over te voeren beleid of een arbeidsconflict is geen sprake van de RVU boete. Dit zijn niet-leeftijdgerelateerde ontslagredenen waarbij de 52%-boete dus niet wordt opgelegd. Bovenstaande redenen zijn letterlijk door het ministerie van Financiën genoemd. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt in deze situaties vaak bepaald door de kantonrechtersformule of transitievergoeding.

Ook hier geldt weer: als blijkt dat de werkgever toch vooral werknemers boven een bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld vanaf 60 jaar) ontslaat, dan stelt de Belastingdienst dat sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding en is 52%-boete wel verschuldigd.

Hoe voorkomt de werkgever de RVU boete bij collectief ontslag?

De RVU boete wordt NIET opgelegd bij een reorganisatie met als doel vermindering van het personeel die op basis van objectieve criteria (zoals afspiegeling) worden uitgevoerd. Afspiegeling betekent dat over alle leeftijdscategorieën ontslagen vallen. Daarbij worden niet alleen ouderen (bijvoorbeeld 60-plussers) ontslagen.

Loopt de werkgever jaren na het ontslag nog risico op een boete van 52%?

Ja, helaas wel. Het risico ontstaat als volgt. Stel u voor dat een werkgever een werknemer van 60 jaar ontslaat. Deze werknemer solliciteert, maar het lukt niet om een nieuwe baan te vinden. De werknemer heeft geld nodig en gebruikt de ontslagvergoeding om van te leven. Feitelijk overbrugt de werknemer de periode tot zijn pensioen vanuit de ontslagregeling. De feitelijke situatie is dat de regeling als een RVU kan worden gezien. De Belastingdienst kan een RVU boete van 52% opleggen. Deze situatie is echter niet veelvoorkomend.

Wilt u meer informatie over Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU)? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek aan!