Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

RVU 2023: eerder stoppen voor 64-plusser

 

RVU-regeling: overbruggen tot pensioen

Er is sprake van een RVU-regeling als een financiële regeling bedoeld is om te overbruggen naar pensioen. RVU is de afkorting van Regeling Vervoegde Uittreding. Werkgevers kunnen een RVU Regeling aanbieden aan oudere werknemers. Dit zijn maandelijkse uitkeringen. Maximaal 3 jaar voor AOW-datum mogen de RVU-uitkeringen starten. Dat betekent dus dat werknemers van 64 jaar er gebruik van kunnen maken, omdat in 2026 de AOW-leeftijd 67 jaar is. De RVU-uitkeringen bedragen € 2.037,- bruto per maand (= € 1.422 netto per maand). Let op: niet elke werknemer kan gebruik maken van de RVU. In bepaalde Cao's worden afspraken over de RVU gemaakt. Om gebruik te maken van de Regeling kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld er moet sprake zijn van een zwaar beroep of de werknemer moet minimaal 10 jaar in de CAO gewerkt hebben.

Financieel overbruggen met RVU tot AOW-datum

De RVU-uitkering van € 2.037,- zal vaak lager zijn dan het salaris. Voor een werknemer is belangrijk om te weten wat de financiële gevolgen zijn van de RVU Regeling. Met andere woorden: is het financieel haalbaar om met het lagere RVU-inkomen financieel te overbruggen tot AOW-datum. Onze financieel adviseur rekent dat voor u uit.
Meer over RVU Regeling

Financieel advies RVU Regeling

Kent uw CAO een RVU Regeling? Kunt u kiezen voor een RVU Regeling? Onze financieel adviseurs adviseren u. Laat uitrekenen of u met de RVU-uitkeringen kunt overbruggen tot pensioendatum. Vul onderstaand formulier in en onze financieel adviseur belt u. Of bel 088 20 50 800 en spreek direct een financieel adviseur.

RVU Regelingen die NIET voldoen aan voorwaarden: fiscale boete

Het gaat bijvoorbeeld om regelingen die eerder ingaan dan 3 jaar voor AOW datum of uitkeringen die hoger zijn dan 2.037 per maand. Dit wordt dan bijvoorbeeld geformuleerd als ontslag met als doel eerder stoppen met werken. Dan geldt de RVU vrijstelling niet. De werkgever moet de strafheffing van 52% betalen. Dit artikel staat bekend als artikel 32 ba van de Wet op de Loonbelasting.

RVU-verklaring aanvragen bij Belastingdienst

Wij kunnen een goedkeuring aanvragen bij de Belastingdienst dat uw ontslagregeling geen Regeling voor Vervroegde Uittreding is. Dit heet een RVU verklaring. Hiermee voorkomt u een boete van 52%. Als u ouder bent dan 60 jaar, dan verlangt uw werkgever een RVU verklaring van de Belastingdienst. Wij kunnen dit voor u verzorgen. Meer informatie over aanvragen RVU verklaring Belastingdienst.

Moet de werkgever de RVU boete van 52% betalen?

De boete van 52% vindt altijd plaats bij de inhoudingsplichtige (= werkgever). De werkgever heeft geen verhaalsrecht op de werknemer.

Hoe is de RVU boete van 52% te vermijden?

De boete is te voorkomen als de regeling geen regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is. De bewijslast voor een RVU ligt bij de belastinginspecteur. De belastinginspecteur moet aantonen dat geen sprake is van gewoon ontslag, maar ontslag gerelateerd is aan oudere werknemers (bijvoorbeeld alleen ontslag van 60-plussers). Als de Belastingdienst van mening is dat de werkgever alleen 60-plussers ontslaat, zal de inspecteur een RVU boete van 52% opleggen aan de werkgever. 

Hoe voorkomt werkgever de RVU boete bij een individueel ontslag?

Bij ontslag wegens disfunctioneren, onenigheid over te voeren beleid of een arbeidsconflict is geen sprake van de RVU boete. Dit zijn niet-leeftijdgerelateerde ontslagredenen waarbij de 52%-boete dus niet wordt opgelegd. Bovenstaande redenen zijn letterlijk door het ministerie van Financiën genoemd. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt in deze situaties vaak bepaald door de kantonrechtersformule of transitievergoeding.

Hoe voorkomt de werkgever de RVU boete bij collectief ontslag?

De RVU boete wordt NIET opgelegd bij een reorganisatie met als doel vermindering van het personeel die op basis van objectieve criteria (zoals afspiegeling) worden uitgevoerd. Afspiegeling betekent dat over alle leeftijdscategorieën ontslagen vallen. Daarbij worden niet alleen ouderen (bijvoorbeeld 60-plussers) ontslagen.

Wilt u meer informatie over Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU)? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek aan!