Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Collectief ontslag

Een collectief ontslag houdt in dat er meerdere werknemers tegelijkertijd ontslagen worden. Veelal zal een werkgever hiervan melding moeten maken bij het UWV WERKbedrijf op grond van de wet Melding Collectief Ontslag. Deze plicht brengt met zich mee dat de werkgever aan uitgebreide eisen moet voldoen tijdens de ontslagprocedure.

Grote reorganisaties met collectieve ontslagen worden meestal uitgevoerd aan de volgens een sociaal plan. Hoewel een sociaal plan geen invloed heeft op de wijze waarop u – als werknemer - ontslagen wordt, geeft het sociaal plan wel aan welke (financiële) compensatie na ontslag worden geboden.

Wilt u meer informatie over collectief ontslag? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek 2016 aan!