Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Correctiefactor B in kantonrechtersformule 2011

De kantonrechters geven in de nieuwe kantonrechtersformule meer aandacht aan bijzondere omstandigheden voor het bepalen van de correctiefactor. Het gaat vooral om de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever. Een werknemer, die door zijn werkgever in staat is gesteld door cursussen zijn kennis bij te houden en uit te breiden, heeft een steviger positie op de arbeidsmarkt – en heeft minder financiële bescherming nodig – dan zijn collega, die dit niet heeft gehad. Een werknemer, die werkzaam is in een branche met een groot gebrek aan personeel, heeft minder bescherming nodig dan een werknemer in een sector waarin al veel werkloosheid heerst. Met de financiële positie van de werkgever willen de kantonrechters rekening houden als de werkgever met jaarstukken en onderbouwde prognoses kan aantonen dat een volgens de formule berekende vergoeding voor de werkgever onbetaalbaar is.

Wilt u meer informatie over de Correctiefactor B in kantonrechtersformule 2013? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek 2013 aan!