Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Correctiefactor kantonrechtersformule

De correctiefactor C is de variabele factor van de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule berekent de hoogte van de ontslagvergoeding, waarbij de correctiefactor een belangrijke rol speelt. Hierbij geldt een correctiefactor van 1 indien sprake is van een ‘neutrale’of ‘kleurloze’ ontbinding. De correctiefactor is 0 als de kantonrechter de werknemer volledig verwijtbaar stelt. Als sprake is van verwijtbaarheid of nalatigheid van de werkgever, kan de factor op 1,5 tot 2 worden gezet. Ook wordt de correctiefactor bepaald door de arbeidsmarktpositie van de werknemer, de scholingsmogelijkheden die zijn aangeboden door de werkgever en de financiële positie van de werkgever.

De C is 0 indien de kantonrechter van oordeel is dat het geheel aan de werknemer te wijten is dat hij is ontslagen. Bijvoorbeeld bij wangedrag of diefstal door de werknemer. In de overige gevallen zal de kantonrechter een correctiefactor hanteren op basis van zijn beoordeling van de bijzondere omstandigheden van het geval.

De ontslagvergoeding mag nooit hoger zijn dan de verwachte inkomensderving tot aan de pensioensdatum (dit kan spelen bij oudere werknemers). Indien de ontslagvergoeding te hoog zou worden, wordt factor C verlaagd.

Wilt u meer informatie over de correctiefactor? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek 2013 aan!