Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Demotie

Demotie is het tegenovergestelde van promotie. Een werknemer wordt geplaatst in een lagere functie (tegen lager loon). Vooral in reorganisaties wordt dit vaak als optie gezien om te voorkomen een personeelslid te moeten ontslaan.

Er zijn een aantal redenen waarom door een werkgever overgegaan wordt tot demotie van een werknemer.

  • Het ontslaan van een oudere werknemer kost meer dan het ontslaan van een jonge werknemer. Behouden van een oudere werknemer en ontslaan van een jongere werknemer is goedkoper, en vakkennis blijft behouden.
  • Als oudere werknemer met lang dienstverband heeft men vaak een hoop vakkennis, die een werkgever niet verloren wilt laten gaan. Zodoende probeert deze de werknemer in dienst te houden door demotie te bieden.
  • De werkgever kan demotie aanbieden uit medelijden voor een werknemer. Om een werknemer van een baan te verzekeren wordt demotie aangeboden.
  • Om een ontslagvergoeding te ontwijken of te verlagen. Hierbij doet de werkgever u een aanbod tot demotie, wat u kunt weigeren. Bij weigering zal over het algemeen overgegaan worden tot ontslag waarbij de werkgever aangeeft u vervangend werk geboden te hebben, wat kan zorgen dat de ontslagvergoeding omlaag wordt bijgesteld door de kantonrechter als deze het daarmee eens is.

Met de stapsgewijze verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd per 2020 wordt verwacht dat demotie vaker toegepast zal worden om oudere werknemers productief te houden.

Wilt u meer informatie over demotie? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek 2013 aan!