Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel is een garantiesysteem voor tegoeden die ondergebracht zijn bij banken. De huidige vorm is sinds oktober 2008 ingesteld vanwege de financiële crisis. In het depositogarantiestelsel garandeert De Nederlandsche Bank (DNB) bedragen van rekeninghouders bij banken die vallen onder het stelsel, tot een maximum van € 100.000,- per individuele rekeninghouder. In geval de bank niet meer haar verplichtingen kan voldoen, zal DNB dit uitbetalen, zolang de producten waar het geld in is ondergebracht vallen onder het depositogarantiestelsel. Bedenk wel dat spaargelden en schulden eerst tegen elkaar worden afgewogen voordat DNB tot vergoeding overgaat. Als er dus ook een consumptief krediet is ondergebracht, zal deze schuld ook worden afgetrokken van de te vorderen vergoeding.

Gedekte personen en bedrijven

Particulieren en kleine ondernemingen worden gedekt door het depositogarantiestelsel. De stamrecht BV valt in de meeste gevallen ook onder de kop ‘kleine ondernemingen’, en valt dus ook onder het depositogarantiestelsel. Stel dat u zowel een persoonlijke spaarrekening als een rekening van uw stamrecht BV heeft ondergebracht bij dezelfde bank, worden deze apart gedekt. De stamrecht BV is voor de Nederlandse wet een afzonderlijk rechtspersoon, met eigen rechten en plichten. De €100.000,- dekking geldt per rekeninghouder per bank: stel dat een rekeninghouder meerdere rekeningen bij een bank heeft, vallen deze tezamen voor dezelfde rekeninghouder en geldt het maximum van €100.000,- voor dit totaal.

Gedekte producten en banken

De producten die DNB garandeert zijn betaal- en spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s. Beleggingen in aandelen en obligaties vallen niet onder het garantiestelsel. Banken die onder het stelsel vallen zijn in principe alle grote banken en ook een aantal kleinere spelers. 

De bank valt onder het depositogarantiestelsel als het in het register is vermeld dat het beleggingsdiensten mag uitvoeren (2:13 lid 1), een bank of elektronischgeldinstelling is (2:12 lid 1), of wanneer het een kredietinstelling is aangesloten bij centrale kredietinstelling (3:111). Banken gevestigd in andere landen van de EU en die een bijkantoor hebben in Nederland vallen onder het garantiestelsel van het thuisland en niet onder DNB.

Wilt u meer informatie over het depositogarantiestelsel? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek aan!