Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Geen of lage ontslagvergoeding

Een echt ‘recht’ op een ontslagvergoeding bestaat niet. Een kantonrechter kan besluiten om een werknemer een ontslagvergoeding toe te kennen als hem dat redelijk en billijk lijkt. Als zowel de werkgever en werknemer van mening zijn dat de kantonrechter waarschijnlijk een vergoeding zal toekennen, dan kunnen ze samen over een vergoeding onderhandelen om de gang naar de kantonrechter te besparen. Een kantonrechter zal geen of een zeer lage ontslagvergoeding toekennen als de werkgever geen financiële ruimte heeft. Als het met een werkgever erg slecht gaat zit een ontslagvergoeding er dus waarschijnlijk niet in. Als een werknemer met een voorgesteld ontslag zonder ontslagvergoeding niet akkoord gaat (en dat recht heeft een werknemer), dan zal de werkgever een ontslagvergunning moeten aanvragen bij UWV. Bij aantoonbaar slechte bedrijfseconomische omstandigheden zal hij die waarschijnlijk ook krijgen. UWV mag geen ontslagvergoeding toekennen.