Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gouden handdruk en Anw

Heeft u een uitkering uit de Algemene nabestaandenwet? Dan is uw inkomen van belang voor de hoogte van de uitkering. Veel mensen zijn daarom bang dat wanneer ze in één keer een som geld krijgen vanuit een gouden handdruk, of van uitkeringen uit een stamrecht, hun uitkering wordt gekort. Een inkomen vanuit een gouden handdruk telt hierbij niet mee en is daarom niet van invloed op de uitkering. Het is hierbij niet van belang of het een eenmalige uitkering is of dat er gebruik wordt gemaakt van een stamrechtproduct. De wetgeving die dit bepaalt is per 1 januari 2011 ingegaan. Hierin staat bepaald dat bij bepaling van de hoogte van het inkomen voor sociale verzekeringen de gouden handdruk niet mag worden meegeteld door het UWV Werkbedrijf.

Wilt u meer informatie over de Algemene nabestaandenwet of de gouden handdruk, neem dan contact op met de adviseurs van de Gouden Handdruk Specialist.