Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gouden handdruk en studiefinanciering van uw kind

Als u een studerend kind heeft of een schoolgaand kind boven de 18 jaar, dan heeft deze recht op studiefinanciering. Dit is opgedeeld in een basisbeurs en een aanvullende beurs. De basisbeurs is gelijk voor iedereen, en de aanvullende beurs is gebaseerd op het inkomen van de ouders. De overheid geeft een bijdrage voor de studie en verwacht dat de ouders ook financieel bijdragen aan de studie van een kind. Wanneer de ouders niet veel geld verdienen is de overheid bereid om meer te geven (het is pas een gift wanneer de studie daadwerkelijk is afgerond). Om deze reden kan het ontvangen van een gouden handdruk invloed hebben op de bijdrage die uw kind (of kinderen) ontvangt vanuit de overheid.

Wanneer het inkomen uit box 1 boven de (ongeveer) €45.500,- ligt krijgt de student alleen de basisbeurs en geen aanvullende beurs. Onder dit bedrag is de hoogte van het inkomen van invloed op de hoogte van de aanvullende beurs. Onder de €33.540,- hebben ze recht op het maximum. Voor een thuiswonende student kan een aanvullende beurs oplopen tot €219,- per maand, voor een uitwonende student tot €239,- per maand. Voor 2011 houdt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), voormalig IB-groep, rekening met het verzamelinkomen van 2009. Verder is ook nog van belang hoe veel studerende broers en zussen er zijn.

Het is voor ouders die kinderen hebben die op het punt staan te studeren, of nog voorlopig aan het studeren zijn, verstandig hiermee rekening te houden met kiezen van direct uitkeren of een stamrechtoptie met de gouden handdruk. Het kan aantrekkelijk zijn om uitkeren van de gouden handdruk via een bankspaarregeling of stamrecht BV uit te stellen tot nadat uw kinderen klaar zijn met studie.

Ook voor een eventuele tegemoetkoming ouders met kinderen 12-18 buiten regulier voortgezet onderwijs is dit belangrijk. Daar speelt het inkomen ook een rol, en is het dus wijs hier rekening mee te houden bij de aanbesteding van de gouden handdruk.

Voor meer details over gouden handdruk en studiefinanciering neem contact op of maak een afspraak met één van onze adviseurs.