Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Kantonrechtersformule in sociaal plan

De kantonrechter zal in geval van een ontbinding wegens een reorganisatie in een bedrijf een vergoeding toekennen overeenkomstig het sociaal plan, mits dat plan schriftelijk overeengekomen is door de werkgever met de (voldoende representatieve) vakbonden. Uitzondering is als onverkorte toepassing daarvan leidt tot een onbillijke uitkomst voor de betrokken werknemer. In dat laatste geval wordt de kantonrechtersformule toegepast, waarbij, indien een slechte financiële positie van de werkgever daar reden toe geeft, factor C niet hoger dan 1 zal zijn. De hoogte van de ontslagvergoeding in een sociaal plan is vaak gebaseerd op de oude kantonrechtersformule. De oude kantonrechtersformule heeft een gunstigere weging van de dienstjaren:

Wegingsfactorgeldt voor ieder dienstjaar
1 tot 40-jarige leeftijd
1,5 van 40- tot 50-jarige leeftijd
2 vanaf 50-jarige leeftijd

Wilt u meer informatie over de Kantonrechtersformule in sociaal plan? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek aan!