Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Kantonrechtersformule uitleg

De kantonrechtersformule (tevens bekend als de ABC-formule) is de richtlijn die is opgesteld door de gezamenlijke Kantonrechters in Nederland. De richtlijn wordt gehanteerd voor het bepalen of in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst een vergoeding verschuldigd is, en zo ja, welke vergoeding redelijk is.

Sinds ca. 1997 is de kantonrechtersformule een gangbare maatstaf om de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen. Reden voor het invoeren van de kantonrechtersformule was onder andere de grote verschillen in toegekende schadeloosstellingen op landelijk niveau. Ook bleek vaak dat de motivering van de toegekende schadeloosstelling te wensen over liet.

Door de vaststelling van de kantonrechtersformule is tegemoet gekomen aan de wens voor meer duidelijkheid en uniformiteit. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst op grond van gewichtige redenen te ontbinden. Meestal zal de werkgever de initiatiefnemer zijn van ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Als de kantonrechter het verzoek toewijst, dan zal hij aan de werknemer een vergoeding toekennen ten laste van de werkgever.

Wilt u meer informatie over kantonrechtersformule? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek aan!