Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding 2014 benutten jaarruimte

Als u de afgelopen jaren geen of te weinig pensioen heeft opgebouwd, kunt u de ontslagvergoeding ook gebruiken om ermee te gaan banksparen voor uw pensioen. Bij banksparen voor pensioen mag u een bepaald bedrag – de jaarruimte – gebruiken om op een geblokkeerde bankspaarrekening te zetten. U mag dat bedrag voor de belasting aftrekken van uw inkomen. Pas als u met pensioen gaat en maandelijkse uitkeringen vanaf uw bankspaarrekening gaat doen, betaalt u over die uitkeringen inkomstenbelasting.

Door ontslagvergoeding extra jaarruimte

Stel dat u nooit pensioen heeft opgebouwd en dus zowel de jaarruimte als de inhaalruimte volledig mag benutten. Bijvoorbeeld: U zet een bedrag van € 40.000 voor 5 jaar vast op een bankspaarrekening tegen een rente van 4 procent. Als u bijvoorbeeld na 5 jaar met pensioen gaat, geen ander aanvullend pensioen heeft en u neemt het geld gedurende 5 jaar op, is het vermogen aangegroeid tot € 48.666. U kunt daarvan jaarlijks € 9.733 laten uitkeren. U betaalt daarover als 18,65 procent inkomstenbelasting (dit is het lage tarief voor AOW-gerechtigden) en houdt dus € 7.865 netto over. Van het bedrag van € 40.000 houdt u na 10 jaar dus uiteindelijk € 39.325 over. Financieel advies ontslagvergoeding