Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding en WW

Het ontvangen van een ontslagvergoeding heeft geen enkele invloed op de hoogte of de duur van uw WW-uitkering. Bij een ontslagvergoeding ontvangt u dus ook een WW-uitkering. De reden van ontslag bepaalt of u recht heeft op een WW uitkering. Neemt u zelf ontslag, dan heeft u GEEN recht op een WW uitkering, maar dan ontvangt u ook GEEN ontslagvergoeding. Wordt u ontslagen  met wederzijds goedvinden, dan ontvangt u vaak een ontslagvergoeding en heeft u OOK recht op een WW uitkering. Mits u niet schuldig bent aan het ontslag, maar daarvan is meestal geen sprake bij ontslag met wederzijds goedvinden. Ook speelt een rol dat uw werkgever het ontslag initieert (en niet uzelf). Omdat bij wederzijds goedvinden uw werkgever het ontslag initieert, bent u NIET schuldig aan het ontslag en dat geeft u recht op een WW uitkering. Ook bij ontslag via de kantonrechter heeft u altijd recht op ZOWEL een ontslagvergoeding (transitievergoeding) ALS een WW uitkering, omdat de werkgever het ontslag initieert. Bij ontslag op staande voet heeft u geen recht op een ontslagvergoeding en ook geen recht op een WW uitkering, omdat u zelf schuldig bent aan het ontslag.   

 

Recht op WW uitkering OOK bij eigen vermogen (spaargeld, etc.)

Ook staat het recht op een WW-uitkering los van uw privévermogen. Er is, zoals dat heet, geen vermogenstoets. Voor een bijstandsuitkering geldt wel een vermogenstoets.