Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding middelen over 3 jaar

Als u een eenmalige ontslagvergoeding ontvangt, kan het zijn dat u een sterk wisselend inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning) heeft. Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig zou ontvangen. U komt bijvoorbeeld door de eenmalige ontslagvergoeding in de 49,5% belastingschijf. U kunt dan belasting middelen.

Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten jaren. Dit is het middelingstijdvak. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan hebt u recht op een teruggaaf van de belastingdienst.

Ontslagvergoeding middelen voorbeeld

Ontslagvergoeding € 30.000,-
Inkomen € 40.000,-
Ontslagdatum 1 januari
WW-uitkering na ontslag is € 35.000,-

jaar 1: € 40.000,- (inkomen)
jaar 2: € 30.000 + €35.000 = € 65.000,- (ontslagvergoeding + ww)
jaar 3: € 35.000,- (ww)

  1. Totale belasting voor middeling: €55.090.-       
  2. Totale belasting na middeling: € 54.027.-          
  3. Verschil: € 1.063.-          
  4. Drempel: - € 545.-          
  5. U krijgt terug van de belastingdienst: € 518.-         

Direct belasting betalen over gouden handdruk