Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Oprenting van het stamrecht

Bij het oprichten van een stamrecht BV komen een aantal eisen kijken. Één daarvan is dat het geld in de stamrecht BV opgerent moet worden. Oprenting houdt in dat de schuld aan de ontvanger van de ontslagvergoeding groeit. Feitelijk betekent dit dat de BV in de toekomst hogere uitkeringen moet doen dan het oorspronkelijke bedrag. Er wordt verwacht dat rendement gemaakt wordt op de inbreng van de ontslagvergoeding, en daarom wordt de schuld verhoogd met een rentepercentage dat zakelijk dient te zijn. Zakelijk houdt in dat het een algemeen aanvaard actuarieel percentage is. De oprenting komt ten laste van de winst van de BV.

Stel dat de initiële ontslagvergoeding die ingebracht wordt in de stamrecht € 100.000,- is. Dit wordt het eerste jaar opgerent met 3% (€ 3.000,-) naar € 103.000,-. Het volgende jaar gebeurt hetzelfde, wederom 3% (€ 3.090,-), waardoor het totaal op € 106.090,- komt. Dit zou betekenen dat de periodieke uitkering in totaal € 106.090,- moet bedragen als u na 2 jaar start met uitkeren.

Wilt u meer informatie over het het oprenten? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek 2013 aan!