Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Recht op ontslagvergoeding

U heeft recht op een ontslagvergoeding als het ontslag tot stand is gekomen via de kantonrechter, via onderlinge afspraken tussen u en de werkgever en als u valt onder een sociaal plan. Enkele voorbeelden in welke situatie u recht heeft op een ontslagvergoeding zijn:

 1. Ontslagvergoedingen toegekend door de kantonrechter.  Hiertoe behoren schadeloosstellingen wegens kennelijk onredelijk ontslag, ontslag wegens onenigheid over te voeren beleid, ontslag wegens gewichtige redenen en ontslag bij disfunctioneren.
 2. Ontslagvergoedingen overeengekomen tussen werkgever en werknemer.
  Hiertoe behoren:
  • de bij voorbaat overeengekomen afvloeiingsregeling in de arbeidsovereenkomst of in de CAO,
  • financiële afspraken in een sociaal plan bij collectief ontslag,
  • de regeling ter voorkoming van een juridische procedure. Deze wordt vastgelegd in een vaststellingovereenkomst,
  • de afvloeiingsregeling die wordt vastgelegd om medewerking te verkrijgen van een werknemer

Als het UWV WERKbedrijf een ontslagvergunning verleent, heeft de werknemer geen recht op een ontslagvergoeding. Uitzondering is als een sociaal plan is afgesloten tussen de werkgever en de vertegenwoordigers van de werknemers (meestal zijn dat de vakbonden en/of de ondernemingsraad). In de meeste gevallen wordt de gouden handdruk, hetzij door tussenkomst van de kantonrechter, hetzij door partijen onderling, vastgesteld. Meer info ontslagregels

Wilt u meer informatie over Recht op Ontslagvergoeding? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek 2016 aan!