Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

RVU boete

Wanneer een ontslagvergoeding wordt aangemerkt als Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU), heft de Belastingdienst een boete. De boete is ingesteld om het faciliteren van vervroegde uittreding door werkgevers terug te dringen. De boete staat sinds 2011 op 52% van de ontslagvergoeding, voorheen was dit 26%. De boete wordt toebedeeld aan de werkgever en deze mag niet verhaald worden op de werknemer.

De Belastingdienst mag doorlopend controleren of een ontslagvergoeding aangemerkt wordt als RVU. Het kan daardoor zijn dat ze jaren later pas aankloppen om een boete te heffen. Om dit te voorkomen vraagt Gouden HanddrukSpecialist altijd een verklaring aan bij de Belastingdienst voor het afsluiten van een product. Op deze wijze geeft de Belastingdienst vroeg zijn oordeel en hoeft u ze niet later te verwachten. Mocht bij het ontslag de ontslagvergoeding nog niet aangemerkt worden, wil dit niet zeggen dat dit altijd zo zal blijven. Als de vergoeding in een uitgesteld stamrechtproduct wordt gezet kan door oprenting en uitstel de ontslagvergoeding later nog als RVU worden aangemerkt.Dan zal de boete alleen geheven worden over al het rendement boven de initiële ontslagvergoeding.

In dat geval zal de stamrechtuitvoerder echter de boete moeten betalen. Dit zal dus een verzekeraar, bank, of stamrecht BV zijn. In dit geval kan de stamrechtuitvoerder dit bedrag wél verhalen op de ontvanger van de periodieke uitkeringen. Wilt u meer informatie over de RVU? Neem contact op met onze adviseurs!

Voorkom de rvu boete middels aanvragen rvu verklaring