Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

RVU regeling

Er is sprake van een RVU regeling als een ontslagregeling (en dus ontslagvergoeding) bedoeld is om te overbruggen naar pensioen. Werkgevers zouden de intentie kunnen hebben om vooral oudere werknemers te ontslaan. De overheid vindt dit niet wenselijk en beboet deze regelingen. De werkgever krijgt de boete van 52%. De werkgever heeft geen verhaalsrecht op de werknemer.

De inspecteur van de Belastingdienst beoordeelt of een ontslagvergoeding een RVU is of niet. Als de inspecteur stelt dat sprake is van een RVU regeling, zal hij dat moeten aantonen. De bewijslast ligt dus bij de inspecteur. De beste strategie voor een werkgever is vooraf een RVU verklaring te verkrijgen (en daarmee de garantie dat geen boete verschuldigd is). De Belastingdienst geeft een RVU verklaring af als bij collectief ontslag afspiegeling goed is toegepast of als bij individueel ontslag de ontslagreden niet leeftijd gerelateerd is (zoals onenigheid over te voeren beleid of disfunctioneren).

Fiscaal adviseur moet RVU verklaring verzorgen

Als een 60-jarige werknemer ontslag krijgt, dan adviseren wij om een RVU verklaring aan te vragen bij de Belastingdienst. Gouden Handdruk Specialist verzorgt de RVU verklaring als wij u juridisch of financieel bijstaan bij uw ontslagregeling. De werkgever ontvangt een kopie van het akkoord van de Belastingdienst en is daarmee gevrijwaard van de 52 % ontslagboete.