Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv hypotheek

U kunt –onder strenge fiscale en zakelijke voorwaarden - een deel van uw hypotheek laten overnemen door uw stamrecht bv. Daarmee strijkt niet de bank maar uw eigen bv de rentemarge op. De rente die u betaalt blijft gewoon aftrekbaar. Dat werkt als volgt: de stamrecht bv lost voor een bepaald bedrag uw hypotheek bij de bank af en neemt die hypotheek over. Voortaan betaalt u voor dat deel van uw schuld niet aan de bank maar aan uw eigen bv het afgesproken en zakelijke rentepercentage. Zo krijgt de bv een rente die waarschijnlijk hoger zal liggen dan de spaarrente, terwijl u de hypotheekrenteaftrek behoudt.

Toestemming vragen aan Belastingdienst is aan te bevelen

Het is zeer belangrijk om vooraf toestemming aan te vragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal onder andere als voorwaarde stellen dat een en ander vastgelegd wordt in een hypotheekakte, dat een zakelijke en marktconforme rente wordt afgesproken en betaald wordt én dat een aflossingsschema wordt gevolgd (aflossen is verplicht). De marktconforme rente is een rentepercentage dat in de buurt ligt van wat commerciële partijen vragen.   

Rekenvoorbeeld: u neemt van uw hypotheek bij de bank € 50.000,- over, waarover u bij de bank 5% betaalde. De stamrecht bv vraagt eveneens 5%. Voor u als huiseigenaar verandert er niets: u betaalt ook aan uw bv 5% en kunt dat bedrag aftrekken voor de inkomstenbelasting. De stamrecht bv, die momenteel op een spaarrekening misschien maar 2% of 3 % krijgt, ontvangt nu 5% rente. De rentemarge, die vroeger door de bank werd verdiend, wordt nu op de rekening van uw eigen bv bijgeschreven. Let op: De Belastingdienst controleert hypotheken en leningen vanuit de stamrecht bv zeer streng en legt sancties op bij het niet voldoen aan het zakelijkheidscriterium. Bij onzakelijk handelen stelt de fiscus dat sprake is van afkoop met een directe belastingplicht van 52 % plus 20 % revisierente over de volledige ontslagvergoeding.