Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht BV sparen

Een stamrecht BV moet jaarlijks rendement maken. De meeste DGA’s (directeur grootaandeelhouders) kiezen voor sparen. Dit wordt als volgt verwerkt in de balans en de resultaten van de stamrecht BV.

Voorbeeld: ontslagvergoeding in de stamrecht BV bedraagt € 100.000,-.
De rente bedraagt jaarlijks 3%. Jaarlijkse oprenting van de stamrechtverplichting is ook 3 %.

Balans stamrecht BV

                                               1 januari 2012              31 december 2012
Activa
spaargelden                             100.000                                    103.000
liquide middelen                       18.000                                      18.000
totaal activa                             118.000                                    121.000

Passiva
Aandelenkapitaal                      18.000                                      18.000
Stamrechtverplichting               100.000                                    103.000
Totaal passiva                          118.000                                    121.000

Resultaat 
Rente                                                                                      3.000
Minus oprenting stamrecht                                                        3.000

Minus Vennootschapsbelasting (Vpb)                                          0
Resultaat na belasting                                                                0

Omdat er geen winst wordt behaald in de stamrecht BV is geen vennootschapsbelasting (Vpb) verschuldigd. Meer informatie over rendement behalen in stamrecht BV