Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv uitkeringen regels

Een stamrecht is een recht op periodieke uitkeringen dat u van uw werkgever ontvangt als u bij ontslag een ontslagvergoeding ontvangt. Een stamrecht kunt u onderbrengen in een stamrecht bv. Een stamrecht bv keert het geld van uw ontslagvergoeding in periodieke uitkeringen uit aan uzelf. De stamrecht bv moet zich daarbij houden aan bepaalde fiscale regels.

Belangrijk is dat de duur van de uitkeringen afhangt van uw leeftijd en uw geslacht. Hoe ouder u bent, des te sneller mag u de ontslagvergoeding 'opmaken'. Een man van 51 jaar mag zijn ontslagvergoeding binnen 2,5 jaar aan zichzelf uitkeren, een vrouw van 36 jaar moet daar minimaal 10 jaar over doen. Deze twee criteria – leeftijd en geslacht – gelden omdat er binnen de uitkeringsperiode moet worden voldaan aan het zogeheten 1%-sterftekanscriterium. Dat wil zeggen dat de begunstigde statistisch gezien, dus rekening houdend met leeftijd en geslacht, een kans van 1% moet hebben om te overlijden. Dit criterium geldt omdat de stamrecht bv door de fiscus wordt beschouwd als een verzekeraar en derhalve moet er een minimale kans zijn dat de begunstigde door voortijdig overlijden niet alle uitkeringen vanuit de stamrecht bv krijgt. Ook bij stamrecht verzekeren en banksparen geldt deze 1 % sterftekans regel. Wilt u meer weten over deze en andere regels voor de stamrecht bv: maak een stamrecht bv afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek.