Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht bv uitlenen aan privé vereist zakelijkheid

Als u vanuit de stamrecht bv uitleent aan privé moet dit op zakelijk basis plaatsvinden. Dit betekent onder andere dat u de lening moet vastleggen in een akte van geldlening. Dit vindt ook plaats als u een lening afsluit bij een derde partij (bijvoorbeeld een bank). Ook moet u een zakelijke rente afspreken en deze daadwerkelijk betalen. Het rentepercentage hangt af van de aanwending. Rente op onroerend goed is lager dan consumptieve rente, omdat de zekerheid bij onroerend goed groter is dan bij een consumptieve aanwending (bijvoorbeeld auto). Het onroerend goed heeft een zekere (blijvende) waarde, terwijl de waarde van de auto jaarlijks afneemt. Ook moet u afspreken (en vastleggen) hoe u de aflossing van de lening regelt (wanneer, hoeveel). Bij het onderbrengen van de ontslagvergoeding in een stamrecht bv blijft er een loonbelastingclaim rusten op het stamrecht kapitaal. De stamrecht bv is gehouden zorgvuldig te handelen. Als bijvoorbeeld het geld geheel of gedeeltelijk wordt uitgeleend, kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat het stamrecht is afgekocht. Dat leidt tot een aanslag loon- of inkomstenbelasting (direct 52% belasting betalen) plus een aanslag revisierente over het volledige stamrecht kapitaal (20%). Vraag advies over oprichten stamrecht bv