Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht Flex BV

Vanaf 1 oktober 1012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. Het minimum aandelenkapitaal van € 18.000 is niet meer nodig. Een bestaande stamrecht BV kan de € 18.000  bijna volledig terugbetalen aan de aandeelhouder, mits de statuten worden aangepast én er voldoende vermogen in de BV aanwezig is. Raadpleeg een gespecialiseerd fiscalist. Het terugbetalen van (een deel van het) aandelenkapitaal kan forse gevolgen hebben voor de fiscale behandeling van het  stamrecht. Dit speelt als door het terugbetalen van (een deel van de ) € 18.000 de stamrecht BV niet meer in staat is om het stamrecht in de toekomst volledig uit te keren. De Belastingdienst zal stellen dat sprake is van (gedeeltelijke) afkoop van het stamrecht. Over het volledige stamrecht moet direct belasting en revisierente (boete) worden betaald.
Het is dus een must dat er in de stamrecht BV voldoende vermogen aanwezig blijft om het stamrecht in de toekomst volledig uit te keren. Alle bezittingen en schulden van de BV (dus ook de stamrechtverplichting) worden gewaardeerd op de werkelijke, economische waarde. De stamrechtverplichting moet minimaal gelijk zijn aan de koopsom die een professionele verzekeraar nodig heeft voor het uitvoeren van die verplichting.  Ook voor eventueel eerder overlijden moet voldoende kapitaal in de stamrecht BV aanwezig zijn om te kunnen voldoen aan de periodieke uitkeringen.