Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 info@goudenhanddrukspecialist.nl RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrechtvrijstelling

De stamrechtvrijstelling is de vrijstelling (uitstel) van belasting betaling bij de ontvangst van een ontslagvergoeding. De werknemer kan een ontslagvergoeding aanwenden voor een stamrecht bv. Het stamrecht wordt ondergebracht bij een verzekeraar. De werknemer maakt gebruik van de stamrechtvrijstelling en de werkgever maakt de ontslagvergoeding over naar de verzekeraar. De stamrechtvrijstelling heeft ook een keerzijde. Uiteindelijk zal belasting moeten worden betaald, maar pas in de toekomst. De stamrechtvrijstelling wordt behandeld in de Wet op de looonbelasting onder artikel 11.

Waarom is uitstel tot 65-jarige leeftijd fiscaal voordelig ?

De maandelijkse uitkeringen uit het stamrecht moeten op uiterlijk 65 jarige leeftijd starten. De uitkeringen worden gezien als inkomen uit vroegere dienstbetrekking. Het voordeel zit in de eerste 2 belastingschijven die lagere tarieven kennen vanaf 65-jarige leeftijd:

Inkomen in 2013 Belastingtarief tot 65 jaar Belastingtarief vanaf 65 jaar
0 - 18.945 33,1 % 15,10 %
18.945 - 33.863 41,95 % 24,05 %
33.863 - 56.491 42 % 42 %
56.491 of meer 52 % 52 %

Conclusie: Als de werknemer de uitkeringen uit het stamrecht pas op 65-jarige leeftijd laat ingaan betaalt hij/zij minder belasting.

Wie kan gebruik maken van de stamrechtvrijstelling ?

Een werknemer die ontslagen wordt en een ontslagvergoeding ontvangt, kan gebruik maken van de stamrechtvrijstelling. De werknemer heeft de keuze. Als hij kiest voor de stamrechtvrijstelling heeft de werknemer de plicht de ontslagvergoeding onder te brengen bij een levensverzekeraar. Dat kan een commerciële levensverzekeraar zijn of een eigen stamrecht BV (verzekeraar in eigen beheer).

Wilt u meer informatie over stamrecht? Vraag dan het gratis Gouden Handdruk boek 2013 aan!